Onuitputtelijke energie, milieuvriendelijke en betaalbaar, te mooi om waar te zijn?

Sponsored by VITO

Een ecologische, veilige en betaalbare energietoekomst voor Vlaanderen is mogelijk. VITO werkt eraan, met baanbrekende innovaties zoals diepe aardwarmte of diepe geothermie.

Diepe aardwarmte of diepe geothermie is een natuurlijke warmtebron die gebruik maakt van het hete water dat in de ondergrond zit, op 4 tot 6 km. diep. In Vlaanderen is dat het geval in grote delen van de Antwerpse en Limburgse Kempen. Het hete water in de diepe ondergrond kan worden aangeboord en naar boven gepompt. Aan de oppervlakte geeft het dan zijn warmte af aan een warmtenet dat de warmte tot in de huizen van de mensen kan brengen. Waar het water in de ondergrond heet genoeg is (minstens 115 ° C), kan er ook nog elektriciteit opgewekt worden via stoomturbines.

https://www.facebook.com/VITObelgium/videos/633568450411526/

Het systeem is volledig gesloten, onuitputtelijk en duurzaam. Als het opgepompte water zijn warmte heeft afgegeven aan het warmtenet, gaat het afgekoeld terug naar de ondergrond, waar het opnieuw kan opwarmen. Op geen enkel moment tijdens het proces komen er broeikasgassen vrij. Diepe aardwarmte of geothermie is ook een permanente energiebron, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar, niet afhankelijk van weersomstandigheden zoals wind- en zonne-energie. Het is een energiebron van eigen bodem, leverbaar aan een vaste prijs: geen onvoorspelbare prijsschommelingen zoals bij aardolie of gas, waarvan de prijs wordt beïnvloed door vraag en aanbod of door geopolitieke spanningen.

VITO onderzoekt de mogelijkheden van diepe aardwarmte of geothermie met de bouw van een geothermiecentrale op een oud industrieterrein in de Antwerpse gemeente Mol, de Balmatt-site. VITO onderzoekt bovendien de haalbaarheid van diepe aardwarmte of geothermie in gebieden waar er geen heet water in de bodem zit. In het grootste deel van Vlaanderen bestaat de ondergrond alleen uit rotsig gesteente maar ook daar loopt de temperatuur op grote diepte hoog op. Koud water zou dan naar beneden kunnen worden gebracht om op te warmen en daarna weer naar boven gepompt om een warmtenet te bedienen. VITO ontwikkelt in dat kader een nieuwe techniek om snel en betaalbaar door harde rotslagen te boren.

VITO is ervan overtuigd: diepe geothermie wordt een onmisbare schakel in de energiemix van de toekomst.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20