Officieel: Dirk Tirez weg als CEO van Bpost

Bpost bevestigt per communiqué de stopzetting van de samenwerking met CEO Dirk Tirez. De handel in het aandeel Bpost is sinds halfeen geschorst nadat Business AM uitbracht dat CEO Dirk Tirez snel moet opstappen, omdat er gesjoemeld is met het inmiddels beruchte krantencontract.

De beslissingen:

  • CEO Dirk Tirez, die al op een zijspoor gezet werd, verlaat het bedrijf “in onderling overleg”. Hij zal wel “meewerken aan het onderzoek”, zegt Bpost.
  • Ook twee andere personen, die niet bij naam genoemd worden, vertrekken.

De motivering: Bpost geeft het lopende compliance onderzoek over de veelbesproken concessie voor de krantendistributie als reden voor Tirez’ ontslag. “Deze review is momenteel nog steeds aan de gang, maar op grond van de elementen waarover zij beschikt, nam de raad van bestuur vandaag de beslissingen”, klinkt het.

Wet geschonden? “De review heeft schending van de policy’s van de onderneming, evenals indicaties van schending van de toepasselijke wetgeving, blootgelegd”, zegt het bedrijf nog.

  • Bpost bevestigt dat het nieuws van Business AM dat het onderzoek niet alleen over de nieuwe krantenconcessie gaat, maar ook over het heden en verleden.
  • Bpost: “De review is uitgebreid tot de lopende concessie voor de distributie van kranten en tijdschriften in België, waarbij ook elementen aan het licht zijn gekomen die kunnen wijzen op mogelijke schendingen van de toepasselijke wetgeving.”
  • “We zijn bijzonder grondig in ons onderzoek en gaan tot op het bot, terwijl we meewerken met de bevoegde autoriteiten. We zien de ernst van de situatie in en beseffen dat het vertrouwen van onze klanten en medewerkers kan geschaad zijn door deze onthullingen”, zegt voorzitster Audrey Hanard in de mededeling.

Nieuwe baas? “De zoektocht naar een nieuwe CEO zal worden opgestart”, zegt het bedrijf. Philippe Dartienne blijft CEO ad interim.

Politieke reacties?

  • Op veel begrip van Petra De Sutter (Groen), de voogdijminister over Bpost, hoeft Tirez niet te rekenen.
  • Kamerlid Michael Freilich, de specialist van N-VA, vraagt een dringende hoorzitting in de Kamer met Hanard, die van PS-signatuur is.

(fjc)

Meer