OESO: “Gezinnen zullen verbruik van grondstoffen tegen 2060 verdubbelen. Planeet kan dat niet aan”

De volgende veertig jaar zal het wereldwijde verbruik van grondstoffen nagenoeg een verdubbeling kennen. Dat zal echter ook de druk op het leefmilieu nog gevoelig opdrijven. Indien er niet wordt ingegrepen, dreigt dan ook een onhoudbare situatie. Dat zegt een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso).

“De wereldwijde economie zal de volgende decennia een sterke uitbreiding kennen,” aldus het rapport. “Bovendien zal ook de levensstandaard van de wereldbevolking blijven stijgen. Om die groei te kunnen realiseren, zal ook het gebruik van grondstoffen moeten worden opgedreven.”

Milieudruk

“Op dit ogenblik verbruikt de wereld 90 gigaton grondstoffen per jaar. De volgende vier decennia zal dat volume echter oplopen tot 167 gigaton per jaar. De wereldbevolking zal op dat ogenblik tot tien miljard mensen zijn uitgebreid. Het wereldwijde gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking zal op dat moment tot 40.000 dollar zijn opgelopen. Dat komt overeen met het huidige gemiddelde in de lidstaten van de Oeso.”

“Indien geen afdoende maatregelen worden doorgevoerd, zal de ontginning van grondstoffen de vervuiling van lucht, water en bodem ongetwijfeld verergeren, maar ook een toenemende bijdrage leveren tot de klimaatverandering,” zegt het rapport.

“Gelukkig zal in de industrie een verschuiving van productie naar service kunnen worden opgemerkt, terwijl ook de efficiëntie van de productie zal toenemen, zodat voor elke eenheid bruto binnenlands product minder hoeveelheden grondstoffen zullen moeten worden aangewend. Zonder die verbeteringen zou de druk op het wereldwijde leefmilieu nog veel hoger oplopen.”

Masamichi Kono, vice-secretaris-generaal van de Oeso, voorspelt dat de grootste toenames in het grondstoffengebruik bij de mineralen, inclusief bouwmaterialen en metalen, zullen worden geregistreerd. Dat geldt vooral voor snelgroeiende ontwikkelingslanden. In het rapport wordt opgemerkt dat elk gezin in de wereld dagelijks gemiddeld een badkuip grondstoffen gebruikt.

Recyclage

“Deze volumes zullen de volgende veertig jaar alleen maar verder oplopen,” voert de Oeso nog aan. “De recyclage-industrie, die momenteel in volume een tiende van de mijnbouwsector vertegenwoordigt, zal weliswaar verder groeien, maar zal in omvang tegenover de ontginning van nieuwe grondstoffen een relatief bescheiden activiteit blijven.”

“De ontginning en verwerking van metalen zoals ijzer, aluminium, koper, zink, lood, nikkel en mangaan en bouwmaterialen zoals beton, zand en grind zal een belangrijke impact hebben op de verzuring van het milieu, de verontreiniging van lucht en water, de klimaatverandering, de vraag naar energie, de gezondheid van de mens en de toxiciteit van water en land,” zegt het rapport.

“Binnen deze groep metalen en mineralen hebben koper en nikkel per geproduceerde kilogram de grootste ecologische impact, terwijl ijzer, staal en beton door de omvang van de gebruikte volumes de grootste absolute invloed zullen hebben.”

“De ontginning en verbranding van fossiele brandstoffen en de productie van ijzer, staal en bouwmaterialen leveren al een grote bijdrage aan de luchtvervuiling en de uitstoot van broeikasgassen,” aldus de onderzoekers. “Indien geen nieuwe emissiebeperkende beleidsmaatregelen worden geïmplementeerd, zal de totale uitstoot van het gebruik van grondstoffen de volgende vier decennia van achtentwintig tot vijftig gigaton koolstofdioxide per jaar oplopen.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20