Noorse treinen rijden nog uitsluitend op duurzame waterkracht

In Noorwegen zal het treinvervoer voortaan uitsluitend van duurzame elektriciteit, afkomstig van Noorse waterkrachtcentrales, gebruik mogen maken. Dat heeft Bane Nor, beheerder van het Noorse spoornet, aangekondigd. Met deze maatregel wordt Noorwegen naar eigen zeggen een voorloper op het gebied van duurzaam spoorvervoer.

Bane Nor sloot een overeenkomst met de makelaars Cleanworld en EcoHz om te garanderen dat alle elektriciteit die aan het Noorse treinvervoer wordt geleverd, dit jaar een bewijs van origine uit duurzame Noorse waterkracht kan afleveren.

Nieuwe mijlpaal

De Noorse netbeheerder maakt voor de energievoorziening van de treinen al vijftien jaar gedeeltelijk van waterkracht gebruik, maar wil op het gebied van duurzaamheid nu een nieuwe mijlpaal realiseren.

Om een bevoorrading met duurzame energie te garanderen, wordt gewerkt met certificaten die de producenten bij de levering van hun voorraden aan Statnett, beheerder van het Noorse elektriciteitsnet, moeten afleveren. De maatschappijen die op het Noorse spoornet rijden, moeten vervolgens beroep doen op de drijfkracht die door deze certificaten worden gedekt.

Bane Nor merkt nog op dat de duurzame elektriciteit niet alleen ecologische voordelen biedt, maar ook de staat en de treinmaatschappijen geld heeft bespaard.

“Indien we het elektriciteitsverbruik van de spoorwegen vorig jaar met de normale tarieven hadden moeten betalen, zou met een kost van iets meer dan 500 miljoen Noorse kronen (51 miljoen euro ) rekening moeten zijn gehouden”, stippen woordvoerders van Bane Nor aan. 

“Dankzij het gebruik van duurzame elektriciteit kon bedrag echter tot 350 miljoen kronen worden beperkt. De overschakeling naar duurzame bronnen heeft voor een grotere voorspelbaarheid en stabielere energiekosten gezorgd. Dat is voor de treinmaatschappijen een grote bekommernis.”

Informaticasysteem

“Voor ons is hernieuwbare energie van groot belang”, voert Johnny Glærum, energiehandelaar bij Bane Nor, in een commentaar op de beslissing aan. “Wij hechten veel waarde aan goede klimaatmaatregelen. Daarom gebruiken wij al vijftien jaar elektriciteit uit Noorse waterkracht als energiebron.”

“Wij zijn dan ook bijzonder tevreden met de nieuwe overeenkomst, waardoor de toch al minimale ecologische voetafdruk van het Noorse spoornet nog verder wordt verminderd.”

De Noorse spoorwegen hebben zich al eerder op milieuvlak laten opmerken. Negentien jaar geleden introduceerde Jernbaneverket, de voorloper van Bane Nor, het informaticasysteem Erex, dat het energieverbruik van de treinen optimaliseert.

Indien alle Europese landen Erex hadden toegepast, zou volgens de Noorse netbeheerder in het Europese energieverbruik een besparing zijn gerealiseerd die de jaarlijkse consumptie van 35 miljoen gezinnen vertegenwoordigde.

(evb)

Meer