Nieuwe Franse dienst gaat emissies auto’s controleren

De Franse regering heeft de opstart van de dienst Service de Surveillance du Marché des Véhicules et des Moteurs (SSMVM) aangekondigd. De nieuwe instelling heeft tot doel op zoek te gaan naar autobouwers die valse informatie over de emissies van hun vloot verspreiden.

Frankrijk speelt daarmee in op een nieuwe richtlijn van de Europese Unie, die immers maatregelen eiste na de uitbraak van het emissieschandaal vijf jaar geleden bij de Duitse autogroep Volkswagen. De nieuwe dienst krijgt in eerste instantie een budget van 5 miljoen euro toegewezen.

Sancties

Het bureau zal naar verwachting en honderdtal tests per jaar uitvoeren. De dienst zal worden gecontroleerd door het Franse ministerie van klimaat en energie. Overtreders zouden aan oplopende sancties worden onderworpen.

In eerste instantie zullen inbreuken een waarschuwing opleveren. De overtreders kunnen ook tot terugroepacties worden gedwongen. Elke motor die niet aan de vereiste normen voldoet, zou met een boete tot 300.000 euro kunnen worden bestraft. Per model dat niet conform is met de emissiewetgeving kan een sanctie tot 1 miljoen euro worden opgelegd.

Een strafrechtelijke vervolging kan volgens de Franse regering eveneens tot de mogelijkheden behoren. Onder bepaalde omstandigheden kunnen boetes oplopen tot 10 procent van de jaaromzet.

De Europese Unie wil dat elke lidstaat een structuur creëert die de mogelijkheid biedt om emissietests uit te voeren. In het Verenigd Koninkrijk werd vier jaar geleden een gelijkaardige organisatie in het leven geroepen. Die instelling had tot twee jaar geleden op achtentwintig modellen tests uitgevoerd.

Discrepantie

In Frankrijk zal het nieuwe instituut ook klachten over emissies behandelen. De Franse autofabrikanten zijn in het recente verleden geen onderwerp geweest van sancties of boetes.

Toch zijn die constructeurs in eigen land eerder al beschuldigd consumenten te hebben misleid. Uit onafhankelijke tests was immers gebleken dat er een duidelijke discrepantie moest worden vastgesteld tussen de reële emissies en de resultaten van laboratoriumtests.

Die afwijkingen zijn voor de Europese Unie een reden om tests te eisen die een betere weerslag geven van de reële uitstoot die in normale rijomstandigheden wordt veroorzaakt.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20