Nel Broothaerts (Child Focus): “Speel het favoriete game van je kinderen eens mee. Zo leer je hun online leefwereld kennen”

Geschreven met branded content van itsme® 

Cyberveiligheid gaat over veel meer dan veiligheid. Ook privacy speelt een belangrijke rol. Meteen het thema van de tweede aflevering van podcastreeks ‘What the hack!’. Gastvrouw Erika Van Tielen heeft het erover met Nel Broothaerts, Directeur Prevention & Development bij Child Focus.

“We denken wel eens dat privacy niet bestaat voor kinderen en jongeren. Maar dat klopt niet. Het is voor hen minstens even belangrijk, maar ze gaan er anders mee om.” Aan het woord is Nel Broothaerts, Directeur Prevention & Development bij Child Focus. De organisatie is vooral bekend voor de opsporingsberichten van vermiste kinderen, maar neemt ook op vlak van omgaan met internet initiatieven voor kinderen, jongeren en hun ouders. 

“Het gaat over ‘met wie ga ik communiceren?’ en ‘wat ga ik communiceren?’”, gaat Nel Broothaerts verder. “Jongeren leren omgaan met hun eigen persoonlijke gegevens, maar ook met die van andere. Iemand die je iets in vertrouwen toevertrouwt, deel je niet met anderen. Ook daar moeten jongeren mee leren omgaan.”

Jonge kinderen hebben graag dat je meespeelt of meekijkt

De tweede aflevering van ‘What the hack!’ begint met een getuigenis van iemand die door misbruik van persoonlijke bankgegevens slachtoffer werd van phishing. Een verhaal dat doet nadenken…

Nel Broothaerts gaat daarna samen met Erika Van Tielen dieper in op kinderen, jongeren en privacy, én hoe je daar als ouder bij kan helpen. Zo geeft ze de tip om geregeld met je kind een game mee te spelen of naar zijn of haar favoriete YouTuber te kijken: “Zo leer je hun online leefwereld kennen en kan je beter inschatten waar ze zoal mee bezig zijn. Als jouw kind jong is, zijn ze daar vragende partij voor. Zo schep je een sfeer van vertrouwen die belangrijk is wanneer ze wat ouder worden.”

Leren omgaan met het internet

“Het is vooral belangrijk om kinderen en jongeren te leren omgaan met die grote wereld die het internet biedt”, besluit Nel Broothaerts. “Het is een onderdeel van onze maatschappij, maar dat betekent niet dat je geboren wordt met de kennis om ermee om te gaan. Daar speel je als ouder een belangrijke rol in.”

Wil je zelf phishing of hacking voorkomen? Of wil je weten hoe je je kinderen veilig het internet laat ontdekken? Beluister nu de tweede aflevering van ‘What the hack!’.

Een woordje uitleg…

  • Hacking: Wanneer iemand binnendringt in een computersysteem zoals dat van een bedrijf. Dergelijke inbraak heeft vaak criminele bedoelingen en wil schade berokkenen of het betalen van een afkoopsom afdwingen (=cracking). Er bestaat evenwel ook ethisch hacken, waarbij de hacker goede bedoelingen heeft en op zoek gaat naar kwetsbaarheden met als doel cybercriminaliteit te voorkomen. Hacking wordt ook vaak gebruikt als een parapluterm voor verschillende vormen van cyberaanvallen.
  • Phishing: een cyberaanval waarbij e-mail of tekstberichten worden gebruikt als wapen om gevoelige informatie van personen en klanten te bemachtigen. Meestal bootst de fraudeur een website na, geregistreerd onder een valse domeinnaam, om gebruikersnamen, wachtwoorden, bankgegevens of creditcardgegevens te verkrijgen.
  • Spoofing: een vorm van phishing waarbij cybercriminelen een andere identiteit aannemen. Als zogenaamde medewerker van een bank of ander bedrijf ontfutselen ze geheime (bank)gegevens of maken ze geld afhandig. Spoofing gebeurt via verschillende kanalen en varianten zoals e-mail, een nagemaakte website of het toe-eigenen van een bestaand telefoonnummer.
  • Whaling: Een vorm van phishing gericht op het bekomen van gegevens van topbestuurders in bedrijven, zoals CEO’s, CFO’s, enz. om zo toegang te krijgen tot gegevens van het bedrijf.
  • Ransomware: Door schadelijke software (=malware) worden bestanden en systemen van bedrijven vergrendeld. Om dit dan terug te ontgrendelen vragen de hackers om losgeld, vaak in bitcoins of andere cryptovaluata. De criminelen betalen is jammer genoeg geen garantie om de “bevrijding” van de bestanden.
  • CCB: Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) is de nationale autoriteit voor cyberveiligheid in België. Het CCB superviseert, coördineert en waakt over de toepassing van de Belgische cyberveiligheidsstrategie.

What the hack!, een podcast in samenwerking met  itsme® itsme-id.com

Meer