Nederlandse luchthaven Schiphol dreigt honderden banen te schrappen

Op de Nederlandse luchthaven Schiphol dreigen honderden banen te verdwijnen. Het luchthavenbedrijf Royal Schiphol Group heeft door de coronacrisis, die de luchtvaartsector zwaar heeft getroffen, tijdens de eerste zes maanden van dit jaar een verlies geleden van bijna een kwart miljard euro. Ook voor de rest van het jaar worden negatieve resultaten in het vooruitzicht gesteld.

Om de impact van die verliezen te helpen opvangen, moten belangrijke kostenbesparingen worden doorgevoerd. Daarbij dreigt ook het personeelsbestand niet gespaard te zullen kunnen worden.

Halvering

De Royal Schiphol Group realiseerde tijdens de eerste zes maanden van dit jaar een omzet van 390 miljoen euro. Dat betekende een daling met 49 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Er werden tijdens die periode nog 126.804 vliegbewegingen geregistreerd. Dat was een daling met 52,1 procent tegenover de eerste zes maanden vorig jaar.

De trafieken liepen met 61,1 procent terug tot 13,1 miljoen reizigers. Ook het vrachtvolume liep met 14,5 procent terug tot 656.000 ton. Het bedrijf leed een verlies van 246 miljoen euro, tegenover een winst van 133 miljoen euro de eerste zes maanden vorig jaar.

Schiphol verwacht dat de reizigerstrafieken dit jaar uiteindelijk een daling tussen 55 procent en 72 procent zullen laten optekenen. De luchthavenuitbater zegt te verwachten dat het vliegtuigverkeer wellicht pas over twee jaar opnieuw duurzame tekenen van herstel zal laten blijken. Mogelijk zal pas tegen het midden van het decennium opnieuw het niveau van vorig jaar kunnen worden geëvenaard.

Sociaal plan

Die vooruitzichten zouden Schiphol nopen om de kosten terug te schroeven. Er wordt een besparing tussen 20 procent en 25 procent in het vooruitzicht gesteld. De voorbije maanden werd al een deel van de terminal gesloten, terwijl ook een aantal lastenposten werden afgebouwd. Eveneens werd beslist om dividenden en bonussen te schrappen.

De luchthavenuitbater wil tevens beroep doen op de noodsteun die de Nederlandse regering voor de opvang van de coronacrisis heeft voorzien. Een aantal geplande investeringen, onder meer voor de bouw van een nieuwe terminal, zijn voor minstens twee jaar uitgesteld.

Schiphol heeft momenteel ongeveer drieduizend werknemers. Ook zij zullen door de gevolgen van de crisis worden getroffen. ‘De impact op de werkgelegenheid is nog onzeker, maar verwacht wordt dat enkele honderden functies zullen moeten verdwijnen,’ aldus Schiphol. ‘Daarvoor zal eerst echter wel in samenwerking met de vakbonden een sociaal plan worden gemaakt.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20