Nederlaag voor Trump: Hooggerechtshof beveelt dat hij onderzoekers (maar niet Congres) inzage geeft in zijn financiën

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een pijnlijke nederlaag geleden voor het Amerikaanse Hooggerechtshof. Dat heeft geoordeeld dat Trump zijn financiële gegevens, waaronder belastingaangiftes, wel degelijk moet overhandigen aan onderzoekers in New York.

De ‘district attorney’, zeg maar de procureur, van Manhattan had Trump gedagvaard om diens belastingaangiften en andere financiële documenten in te kijken in het kader van zijn onderzoek naar de Trump Organisation. Dat is het in New York gevestigde familiebedrijf van Trump. Aanleiding van dat onderzoek zijn de betalingen van zwijggeld aan twee vrouwen met wie Trump een affaire had. Die verliepen via de Trump Organisation.

De belastingaangiftes van Trump zijn al lang een heet hangijzer in de VS. Volgens velen zou daaruit blijken dat Trump private financiële belangen heeft in heel wat landen waarmee hij nu in aanraking komt als Amerikaans president. Trump brak met een decennialange traditie dat Amerikaanse presidentskandidaten hun belastingaangiftes publiek maken om alle verdenkingen van beïnvloedbaarheid weg te nemen.

Dat Trump zijn belastingaangiftes niet publiceerde en bovendien niet formeel afstand deed van zijn zakenimperium, is koren op de molen van critici die beweren dat Trump zijn zakenbelangen laat primeren op het landsbelang en via zijn organisatie zelfs Russisch geld zou hebben aangenomen.

Opvallend: ook de twee rechters aan het Hooggerechtshof die door Trump werden benoemd, Neil Gorsuch en Brett Kavanaugh, stemden mee met de meerderheid van 7 tegen 2 die besliste dat Trump zijn aangiften niet mag achterhouden wanneer het gaat om een dagvaarding in het kader van een gerechtelijk onderzoek.

Toch boekte Trump donderdag ook een overwinning aan het Hooggerechtshof. In een andere, aparte, uitspraak beslisten de rechters dat het Congres de belastingaangiften van Trump niet zomaar kan opeisen. Verschillende commissies deden dat, maar die dagvaardingen moeten eerst door een rechter tegen het licht gehouden worden, luidt de beslissing daar.

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20