Nationale Veiligheidsraad komt eraan: ‘Vergroting van de bubbels? Het is te vroeg!’

Komende donderdag blazen de deelstaatregeringen, de federale minderheidsregering-Wilmès en een reeks gezondheidsexperts verzamelen tijdens een nieuwe Nationale Veiligheidsraad.

Het is intussen drie weken geleden dat de Nationale Veiligheidsraad nog eens doorging. Onder druk van stijgende coronacijfers besliste de overheid toen om strengere maatregelen in te voeren. Onze sociale bubbel werd teruggebracht naar vijf personen én familie- of vriendenbijeenkomsten kregen een beperking tot maximaal tien personen. De maximumcapaciteit voor evenementen werd ook niet verhoogd, zoals eerder voorzien.

Cultuur roert zich

Voor de vergadering van donderdag is nog geen precieze agenda bekend. Maar op basis van wat leeft in de media en wat experts (veelvuldig) verkondigen, vallen er wel al enkele issues te vernoemen. In de eerste plaats zal het om de eventuele verderzetting van de bestaande maatregelen gaan. De huidige regels lopen tot en met 31 augustus, dus het is uitkijken naar een eventuele verlenging.

Ook de maximumcapaciteit op een evenement keert terug op het voorplan. Misschien kan de in juli voorziene uitbreiding naar 800 mensen in openlucht en 400 mensen binnen toch toegestaan worden. Intussen pleit de cultuursector ervoor om zalen tot ‘minstens 60 procent’ te vullen. Nu is dat nog een vaststaand aantal, met 100 toeschouwers. De sector koppelt er meteen een vraag tot extra steunmaatregelen aan vast.

Samen winkelen

‘Shoppen met de bubbel’ komt ongetwijfeld ter sprake. De modesector luidt de alarmbel over de zomersolden, die ronduit rampzalig te noemen zijn. Klanten vinden slecht mondjesmaat hun weg naar de winkelstraat, en daar zit de beperkte sociale bubbel voor iets tussen. Het is namelijk niet toegelaten om bijvoorbeeld als koppel samen te winkelen, tot groot ongenoegen van sectorfederatie Mode Unie, die een open brief neerpende.

‘We kunnen met onze bubbel naar een horecazaak net naast de winkel, maar shoppen moet individueel? Wij snappen het in ieder geval niet. Consumenten snappen het ook niet. Winkelstraten blijven leeg, winkels hangen vol, facturen stapelen zich op, faillissementen en ontslagen worden elke dag meer realiteit’, klinkt het in de open brief.

Bubbels op de schop?

’s Lands intussen bekende virologen blikken dezer dagen al eens vooruit op de nieuwe Nationale Veiligheidsraad. Erika Vlieghe, de voorzitster van expertengroep GEES, toonde zich dinsdagochtend streng tijdens De Ochtend op Radio 1. ‘Je kan niet alles tegelijkertijd weer open zetten’, zei ze over extra versoepelingen, naast de volledige heropening van het onderwijs. ‘We kunnen de taart niet in oneindig veel stukjes snijden.’

Op Twitter drukt viroloog Marc Van Ranst dan weer de hoop op een normaler sociaal leven de kop in. ‘De epidemische curve gaat in ons land een heel klein beetje naar beneden, en onmiddellijk komt de vraag naar een vergroting van de ‘bubbels’. Het is te vroeg’, schreef hij op de socialenetwerksite. Volgens de viroloog leeft de vraag naar een versoepeling voornamelijk in het Franstalig landsgedeelte.

Van Ranst reageerde ook op een bemerking van een Twittergebruiker, die zich afvroeg ‘waarom de Belgische experten zo fel focussen op bubbels’. ‘Ik ken de situatie in heel wat landen, en nergens zie ik datzelfde concept’, schreef hij. De viroloog repliceerde daarop dat de bubbels ‘één van de enige mogelijkheden, naast een lockdown, is om de epidemie onder controle te houden in een dichtbevolkt land als het onze’.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20