Nationale Bank legt nog eens de vinger op de wonde: Belgische overheid geeft veel meer uit dan andere Europese landen

De Nationale Bank komt met een nieuwe studie: gemiddeld spendeert de NV België liefst 4,5 procent meer van haar bbp dan de buurlanden. Dat cijfer spoort met de hoge belastinggraad in dit land, waarbij België ook al koploper in Europa is.

  • Interessanter is de conclusie van de studie dat België traditioneel niet goed is om na crisissen, die het overheidsapparaat behoorlijk goed opvangt, opnieuw de kraan terug dicht te draaien. De afgelopen twintig jaar, en zeker na de crisis van 2008 rond de banken, nam de kloof met de buurlanden alleen maar toe.
  • België heeft zo de ‘winst’ die ze boekten door de veel lagere rentes op de torenhoge staatsschuld, helemaal gespendeerd aan andere, bijkomende uitgaven. In 2000 gaf de overheid nog zo’n 7 procent van het bbp uit aan de betaling van rente op de staatsschuld, nu is dat nog 2 procent. Met dank aan de Europese Centrale Bank, die een beleid van lage rentes voert voor de euro.
  • Het lijkt daarbij een wat vicieuze cirkel, de Belgische uitgaven. Want om de hoge loonkost (mee door de fiscale druk) te compenseren, geeft de overheid dan weer erg veel uit aan loonsubsidies. Daarnaast kost het openbaar vervoer opvallend meer dan in de buurlanden: heeft de ruimtelijke ordening daar iets mee te maken?
  • Onderwijs blijkt ook een erg dure post: België, maar vooral Vlaanderen eigenlijk, spendeert gigantisch veel meer dan de omringende landen per leerling. Dat het onderwijs stevig is versnipperd door taalgroepen én verzuild door koepels, speelt volgens de onderzoekers een rol.
  • Ten slotte liggen de uitgaven voor het ‘algemeen beleid’, zeg maar het ambtenarenapparaat, bijzonder hoog. Daartegenover staan manifest minder uitgaven op Defensie, in vergelijking met de buurlanden. Heel pijnlijk: de pensioenen. Hier geeft België opvallend minder uit.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20