Onderwijs in Franstalig België krijgt een pak minder geld dan in Vlaanderen

Het is een oud fenomeen: de Franstalige gemeenschap geeft veel minder geld uit aan haar onderwijs dan Vlaanderen. In Brussel is dat goed merkbaar. Heel veel gezinnen sturen hun kinderen naar het Nederlandstalige onderwijs, ook als zijn ze niet van oorsprong Vlaming zijn. De kwaliteit is gewoon veel hoger.

  • Een nieuwe studie van het IWEPS, een dienst die het onderwijs in Franstalig België evalueert en zich baseert op cijfers van de OESO, toont het nogmaals aan: er is veel minder overheidsgeld beschikbaar voor onderwijs dan in Vlaanderen, en bijvoorbeeld ook in Scandinavië.
  • Sinds 2000 zijn de uitgaven in het lager onderwijs per leerling in Franstalig België wel gestegen, met 18,6 procent. In het middelbaar is dat quasi gelijk gebleven. Maar voor het hoger onderwijs is het met 14 procent gedaald, voor de universiteiten zelfs met 22,2 procent.
  • In de Vlaamse gemeenschap heeft men per leerling nu liefst 29 procent meer uit dan in Franstalig België. In Duitsland 10 procent meer. Maar zowel Nederland (2 procent minder) als Frankrijk (6 procent minder) geven niet meer uit: het is dus eerder het Vlaamse onderwijs dat behoorlijk ‘duur’ is, of waar veel wordt uitgegeven.
  • Interessant is om de kost van de Scandinavische landen te zien: Denemarken (29 procent meer) maar vooral Zweden en Noorwegen (55 procent meer) geven echt veel geld uit per leerling aan hun onderwijs.

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20