Nationale Bank aan banken en verzekeraars: ‘Keer geen dividend uit en houd buffers bij’

De Nationale Bank van België maant de Belgische banken en andere kredietinstellingen plus de verzekeraars aan om hun dividendbetalingen op te schorten tot minstens 1 januari 2021.

‘Als gevolg van blijvende onzekerheid met betrekking tot zowel de korte- als langetermijnimpact van Covid-19 en de bestendiging van belangrijke neerwaartse risico’s blijft het behoud van een veerkrachtige financiële sector via voldoende kapitaalreserves van groot belang’, zegt de Nationale Bank.

‘Die reserves moeten – indien nodig – prioritair aangewend worden voor het opvangen van verliezen en het verzekeren van de continuïteit van de financiële intermediatie, en meer in het bijzonder kredietverlening en verzekeringsactiviteiten ten gunste van de reële economie.’

‘Door af te zien van kapitaal- en winstuitkeringen wordt de veerkracht van de financiële sector behouden en zelfs versterkt en wordt tegelijkertijd het gelijke speelveld in de sector gewaarborgd’, zegt de toezichthouder nog. ‘Op dit moment moet de bestaande kapitaalvoorraad worden gehandhaafd en – indien mogelijk – versterkt teneinde het absorptievermogen van de financiële sector te vrijwaren.’

Bonussen

De Nationale Bank spoort de financiële sector ook aan tot ‘een verdere voorzichtige houding inzake variabele verloning en winstdeelname.’ Gul met bonussen strooien is dus uit den boze.

De aanbevelingen gelden voor alle kredietinstellingen en verzekerings- en herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht die actief zijn op de Belgische financiële markt.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20