Moeten we in de EU bang zijn voor stevige inflatie?

In de Verenigde Staten zit de inflatie stevig in de lift. Momenteel blijft het inflatiecijfer van de eurozone ver onder het niveau van dat aan de overkant van de Atlantische Oceaan. Maar bestaat de kans dat wij binnenkort ook te maken krijgen met een inflatie die flirt met de grens van 5 procent?

Waarom is dit belangrijk?

De inflatie heeft een niet te onderschatten impact op ons dagelijkse leven. De centrale banken hanteren bepaalde inflatiedoelstellingen om zo de economische groei op peil te houden. De Europese Centrale Bank (ECB) hanteert bijvoorbeeld een inflatiedoelstelling van net geen 2 procent. De toezichthouders proberen te vermijden dat de inflatie te snel daalt of stijgt omdat dit een impact heeft op onze bestedingen. Een te hoge inflatie leidt bijvoorbeeld tot geldontwaarding en een daling van de koopkracht.

De Amerikaanse inflatie klokte in mei af op maar liefst 5 procent, het hoogste punt in meer dan een decennium. In onze contreien zijn dergelijke prijsstijgingen nog niet aan de orde. In mei kwam het inflatiecijfer in de eurozone uit op 1,98 procent. De Europese Centrale Bank (ECB) maakt zich dan ook niet te veel zorgen over een stijgende inflatie. De toezichthouder verwacht dat de inflatie in 2021 zal uitkomen op 1,9 procent om vervolgens in 2022 te zakken tot 1,5 procent. De inflatieverwachting voor 2023 komt uit op 1,3 procent. De doelstelling van de ECB is een inflatie van net geen 2 procent.

Stijgende grondstofprijzen en lonen

Ook Peter Vanden Houte, hoofdeconoom bij ING België, verwacht niet dat de Europese inflatie die van de VS zal volgen. “We hebben natuurlijk een aantal zaken dat momenteel een opwaarts effect op de inflatie heeft, zoals de stijgende grondstofprijzen. Die zullen doorgerekend worden aan de klanten, maar wij denken dat dit een eenmalige doorrekening zal zijn”, zei hij tijdens een persconferentie.

De grondstofprijzen zitten momenteel op een recordkoers, maar Vanden Houte verwacht dat een verstrakking van het kredietbeleid in China die stijgingen in 2022 een halt zal toeroepen.

Volgens hem zal ook het effect van de stijgende lonen eerder beperkt blijven. “Het gevaar bestaat dat dit de inflatie de hoogte kan injagen, maar die stijging zal bescheiden blijven in vergelijking met die in de VS. De arbeidsmarkt is daar meer op dreef dan in de EU.”

Voorts merkte hij op dat de inflatie in de VS structureler is dan in de EU. Dat is onder meer het gevolg van hoe de inflatie berekend wordt. In de VS wordt er gewerkt met een vorm van kadastraal inkomen om de kostprijs van wonen te berekenen. Die prijzen maken ongeveer één derde van de inflatiekorf. In de EU wordt er enkel gekeken naar de huurprijzen. “De stijgende vastgoedprijzen hebben dan ook een stevige impact op de Amerikaanse inflatie”, aldus de hoofdeconoom.

Rente verhogen?

Om de inflatie te bedwingen kunnen de centrale banken onder meer de rente verhogen. Tot nu toe hanteren onder meer de Federal Reserve en de ECB een lagerentebeleid om de inflatie te bedwingen. Maar nu dat cijfer stijgt, gaan er meer en meer stemmen op te sleutelen aan de rentes.

De Fed heeft tijdens de jongste rentevergadering beslist om de rente voor de eerste keer in 2023 te verhogen. Al zijn er enkele Fed-bestuurders, waaronder James Bullard, die niet uitsluiten dat de Amerikaanse centrale bank in 2022 al een eerste renteverhoging doorvoert. Ook Vanden Houte denkt dat dat het geval kan zijn. “We verwachten eveneens dat de Fed eind dit jaar zal aankondigingen dat het het opkoopprogramma gaat afzwakken”, zegt de hoofdeconoom. “Zo’n verstrakking kan een minieme impact hebben op de Europese langetermijnrente.”

Andere situatie in de EU

In de EU zal het volgens de hoofdeconoom niet zo’n vaart lopen. “De negatieve kortetermijnrente blijft tot minstens 2023. Die kan pas stijgen bij een verhoging van de depositorente en bij het wegwerken van de excessieve liquiditeit. Geen van beide gaat gebeuren. ECB denkt er nog niet aan om de depositorente te verhogen en al het geld dat vrijkomt uit aflopende schuldpapier wordt belegd in nieuwe obligaties”, verduidelijkte hij.

Dat de rente zo laag blijft is onder meer goed nieuws voor ons land. België heeft momenteel een schuldgraad van 115 procent van het bbp. Door de lage rente blijven die schulden goedkoop. “Als je kijkt naar totale schuld in absolute termen, dan is die op 20 jaar tijd verdubbeld. Maar als je de interestbetalingen onder de loep neemt, zie je dat die gehalveerd zijn tijdens dezelfde tijdspanne”, merkt de hoofdeconoom op. (lb)

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20