‘Men Only: Hoe de Britse adel vrouwen met lege handen achterlaat’

In Engeland worden pogingen ondernomen om het adellijke erfrecht te herzien, zodat vrouwelijke afstammelingen van adellijke families niet langer zonder middelen van bestaan dreigen te vallen. Daarmee zou echter een einde komen aan een eeuwenlange Engelse traditie, waarin het erfgoed van adellijke families overgaat naar de oudste zoon. Een online petitie waarin het parlement gevraagd wordt om de wet te veranderen, verzamelde tientallen handtekeningen, maar velen durfden het ook niet aan om hun handtekening te zetten, uit angst hun families tegen het hoofd te stoten.

“De situatie voelt vreemd aan,” merkt Liza Campbell, schrijfster en dochter van de 25ste Thane van Cawdor, op. “De Engelse adel kent één bevoorrecht kind en de anderen lijken overbodig.” Liza Campbell bracht haar jeugd door op het Schotse landgoed van de familie, maar woont nu in Londen. Het landgoed ging immers naar haar broer Colin Campbell, die weliswaar slechts de middelste van vijf kinderen was, maar als oudste zoon het familiefortuin erfde en na het overlijden van zijn vader de 26ste Thane van Cawdor is geworden.

Tot nu toe is er weinig interesse geweest om de wet te veranderen, waarbij de Engelsen blijkbaar moeilijk kunnen beslissen of aristocratie een wezenlijk element vormt van hun nationale identiteit of een voorbijgestreefd restant is uit het verleden. “In wezen gaat het hier echter om een vorm van seksisme bij een geprivilegieerde minderheid, waar de meisjes als mindere van de jongens worden geboren,” merkt Liza Campbell op. Er zijn nu echter voorstellen om het adellijke erfrecht toe te wijzen aan de eerstgeborene in plaats van aan de oudste zoon.

“Het lijkt moeilijk om de adellijke titels te laten verdwijnen, maar we kunnen er wel het seksistische element uithalen,” geeft Lord Lucas of Crudwell and Dingwall, indiener van het wetsvoorstel, aan. De traditionele regels hebben bovendien al tot heel wat problemen geleid en onder meer belangrijke schisma’s in adellijke gezinnen veroorzaakt. Sommige families zagen hun erfgoed, bij gebrek aan een rechtstreekse mannelijke erfgenaam, zelfs naar onbekende en verre verwanten in andere continenten gaan.

Wel heeft het systeem ervoor gezorgd dat in Engeland, in tegenstelling tot andere landen grote landgoederen intact bewaard konden worden, zoals Blenheim Palace, Chatsworth of Highclere Castle. Niemand is er dan ook voorstander van om bij een wetsverandering nog verder te gaan en te eisen dat de landgoederen onder alle kinderen zou worden verdeeld, wat immers tot een steeds verder gaande versnippering zou leiden, zoals in de rest van Europa is gebeurd. (MH)

Meer