Meisjes die met Barbiepoppen spelen beperken hun carrièremogelijkheden

De populaire pop Barbie kan een negatieve impact hebben op de carrièredromen van een meisje. Dat is de conclusie van een onderzoek door wetenschappers van de Oregon State University en de Universiteit van Californië met bijna veertig Amerikaanse meisjes tussen vier en zeven jaar, aan wie afbeeldingen van tien beroepen werden getoond. Meisjes die vooraf met de vrouwelijke Barbie-pop hadden gespeeld, zagen volgens de onderzoekers voor zichzelf opvallend minder beroepen weggelegd dan voor jongens. Seksegenotes die daarentegen met de meer neutrale Mrs. Potato Head hadden gespeeld, bleken voor zichzelf nagenoeg evenveel carrièrekansen te zien dan voor jongens.“Een pop zoals Barbie kan een belangrijke impact hebben op de plaats in de wereld die meisjes voor zichzelf weggelegd zien,” merken de onderzoekers Aurora Sherman en Eileen Zurbriggen op. “De resultaten van het onderzoek vormen een ontnuchterend bewijs van de beperkte idealen die aan dochters worden voorgeschoteld. Tijdens de studie bleek dat een spel van vijf minuten met Barbie al voldoende was om meisjes ervan te overtuigen dat ze voor minder beroepen in aanmerking kwamen dan jongens. Het onderzoek geeft ook aan dat het bijzonder moeilijk is om de depersonalisering van de vrouwelijkheid uit te roeien.”De onderzoekers stelden ook vast dat het gesuggereerde beroep van de Barbie-pop, die als vrouwelijke arts of als model aan de proefpersonen werd voorgesteld, geen enkele impact heeft op de perceptie over carrièremogelijkheden. “Bovendien bleek de neutrale Mrs. Potato Head geen enkele invloed op de carrière-perceptie te hebben,” benadrukken Sherman en Zurbriggen. “Daaruit blijkt dat niet het karakter van de proefpersonen, maar wel het wezen van de poppen tot een vernauwing van de carrière-ambities leidt. De resultaten van het onderzoek zijn ook in overeenstemming met de objectivering-theorie, die aangeeft dat vrouwen in de eigen perceptie een aantal beperkingen ervaren.”“Ontwikkelingswetenschappen hebben aangetoond dat kinderen continu leren,” geven de onderzoekers aan. “Dat start al in de eerste uren van het leven en het leerproces wordt door elke ontmoeting en ervaring gestimuleerd. Zelfs tijdens het spel wordt actief informatie over het leven en de wereld opgeslagen. Barbie heeft daarbij slechts een nauwe boodschap voor meisjes. Mattel, producent van de pop, neemt niet deel aan initiatieven zoals For Girls in Science en kiest er in plaats voor om, onder meer door een partnership rond een zwempak-editie met Sports Illustrated, de seksuele aantrekkelijkheid van de vrouw te benadrukken.”De onderzoekers merken op dat eerdere research al heeft aangewezen dat een sociale druk rond het uiterlijk voorkomen kan leiden tot depressies, een laag zelfbeeld en eetstoornissen, die allemaal een negatieve impact kunnen hebben en de toekomstmogelijkheden kunnen inperken. “Media, reclame, muziek, video en mode volgen die trend en versterken de boodschap dat vrouwen en meisjes vooral zullen worden beoordeeld op hun uiterlijk,” aldus Sherman en Zurbriggen. “Bovendien worden jongens, die zelf onder diezelfde invloeden al gedreven worden tot agressie en risico-gedrag, op hun beurt door het fenomeen aangezet om vrouwen als objecten te beschouwen, wat dan ook een negatieve impact kan hebben op romantische relaties.”“Ouders moeten een grotere aandacht besteden aan de openlijke en verborgen boodschappen die door speelgoed worden uitgestuurd en het effect dat deze communicatie uiteindelijk kan hebben op de toekomstige volwassene,” waarschuwen de wetenschappers. (mah)

Meer