Meer en meer ouders schenken erfenis door aan kinderen of kleinkinderen

Uit cijfers die de Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers (CD&V) heeft opgevraagd blijkt dat de Vlamingen almaar meer erfenissen doorschenken aan hun kinderen of kleinkinderen. In 2020 is dat aantal zelfs ruim verdubbeld in vergelijking met 2019.

Waarom is dit belangrijk?

De Vlaamse regering heeft op 1 september 2018 de zogenaamde doorgeefschenking gelanceerd. Dankzij dat systeem kunnen mensen een deel van wat ze erven binnen het jaar na de erfenis fiscaal vrijgesteld doorschuiven naar hun kinderen of kleinkinderen.

De doorgeefschenking wint aan populariteit. Vorig jaar werden er 631 aktes voor een doorgeefschenking geregistreerd. Dat is een ruime verdubbeling in vergelijking met 2019. Toen stond de teller op 265 geregistreerde aktes. Ook dit jaar zit het aantal doorgeefschenkingen stevig in de lift. Tijdens de eerste vijf maanden van dit jaar heeft de Vlaamse overheid 320 geregistreerde aktes geteld. Dat blijkt uit cijfers die Schryvers opvroeg.

Verdubbeling aantal begiftigden

Niet alleen het aantal doorgeefschenkingen zit in de lift, maar ook de bedragen die via dat systeem bij de kinderen of kleinkinderen terechtkomen nemen fors toe. Vorig jaar werd er op die manier maar liefst voor 160 miljoen euro doorgeschoven. In 2019 stond de teller op 60 miljoen euro. Dit jaar ging het tot de maand mei al over meer dan 80 miljoen euro.

“Wat ook opvalt, is dat het aantal begiftigden bijna dubbel zo hoog is als het aantal aktes waarin zo’n doorgeefschenking wordt gedaan. Gemiddeld wordt er bijna aan twee afstammelingen doorgeschonken”, benadrukt Schryvers in een artikel op haar site.

Uit de cijfers blijkt ook dat ouders de doorgeefschenking vaak gebruiken om vastgoed te schenken aan het nageslacht. Terwijl in 2019 via deze flexibele erfenissprong 407 onroerende goederen aan de kinderen werden geschonken, was dat in 2020 meer dan verdubbeld tot 1.021.

Cijfers die Katrien Schryvers heeft opgevraagd – Bron: katrienschryvers.be

Waar moet je op letten bij een doorgeefschenking?

“De cijfers tonen aan dat de flexibiliteit van de doorgeefschenking een grote troef is”, merkt Schryvers op. “Dankzij de flexibele versie van de erfenissprong kunnen zowel erfgenamen als hun kinderen de erfenis aanwenden naargelang hun specifieke behoefte. De erfgenamen kunnen een deel behouden, bijvoorbeeld als zekerheid voor hun oude dag, en tegelijk hun eigen kinderen, die in een heel andere levensfase zitten, een duwtje in de rug geven.”

Er gelden wel enkele voorwaarden alvorens je een doorgeefschenking kan doen.

  • De schenking moet gebeuren aan de volgende generatie. Dat betekent niet alleen kinderen, maar ook kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ook schenkingen aan stief- of zorgkinderen komen in aanmerking.
  • De schenking aan het kind moet gebeuren binnen het jaar na het overlijden van de erflater.
  • De ouder moet op de erfenis een Vlaamse erfbelasting betalen.
  • De schenking moet via een notaris gebeuren.
  • De waarde van de schenking kan niet hoger zijn dan de waarde van de erfenis.
  • Er moet een verband zijn tussen de erfenis en de schenking. Je kan bijvoorbeeld geen vastgoed schenken als je enkel roerende goederen hebt geërfd.

(am)

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20