Meer dan de helft van de Europese IS-rekruten hadden een crimineel verleden

Meer dan de helft van alle Europeanen die de terrorisme groep Daesh hebben vervoegd, bleken een crimineel verleden te hebben gehad dat niet aan jihadisme kon worden gelinkt. Dat is de conclusie van Globsec uit Slovakije, een onderzoeksgroep die zich toespitst op de problematiek van de internationale veiligheid.

De resultaten van het rapport vormen een bevestiging van sterke vermoedens die al langer werden gekoesterd. Er moet volgens de onderzoekers immers worden geconcludeerd dat de gevangenis voor radicale groeperingen een ideale omgeving vormt om nieuwe volgelingen te rekruteren.

Isolatie

“Het onderzoek keek naar 225 terroristische dossiers,” zegt Mitch Prothero, internationaal correspondent van de nieuwssite BuzzFeed in Brussel. “Rekruten van Daesh in Frankrijk en Groot-Brittannië bleken immers vaak al een gevangenisstraf te hebben uitgezeten vooraleer ze beslisten zich bij de terroristische groepering aan te sluiten.”

“Het verband is zo krachtig dat het Franse gevangenissysteem in februari dit jaar besliste om tot de isolatie over te gaan van meer dan vijftienhonderd gevangenen die als een potentieel risico voor een verspreiding van radicale ideologieën in de penitentiaire instellingen werden bestempeld.”

“Een medewerker van de antiterreur-divisie bij de Franse politie stelde dan ook dat de gevangenissen meer resultaten hebben geboekt bij de rekrutering van terroristen dan eender welke online video of ander programma dat door de jihadisten zou zijn opgezet,” zegt Prothero nog.

“Uit het onderzoek bleek verder dat de gemiddelde Europese Daesh-strijder dertig jaar oud was. Dat is ouder dan vaak algemeen wordt verondersteld. Meer dan 70 procent bleek bovendien in Europa te zijn geboren of een permanente residentie te hebben. Dat is in tegenspraak met de retoriek die door vele rechtse Europeanen wordt gehanteerd en waarbij gezegd wordt dat vluchtelingen Europa als een basis voor terrorisme gebruiken.”

Opleiding

Het onderzoek toonde verder nog aan dat de impact van de gevangenis op de mogelijke radicalisering tussen de verschillende landen sterke variaties toonde. “In Frankrijk bleek 50 procent van het contingent uit voormalige criminelen te bestaan, terwijl ook Groot-Brittannië een score van 32 procent liet optekenen,” aldus het rapport.

“In Italië en Spanje dalen die cijfers echter tot respectievelijk 7,4 procent en en 6,4 procent. Deze resultaten moeten echter ook worden gelinkt aan het feit dat bij Daesh veel minder Italianen en Spanjaarden waren aangesloten dan Fransen en Britten. Er was sprake van honderden tegenover duizenden strijders.”

De onderzoekers stelden vast dat ook bij de nationalistische of linkse terroristen, vooral uit Griekenland, vaak een link tussen de gevangenis en terroristische activiteiten moest worden genoteerd. Bij de Griekse terrorisme-verdachten, waar geen enkele band met islamitisch extremisme kon worden vastgesteld, bleek 43 procent gedurende een eerdere periode al in de gevangenis te zijn opgesloten.

In vergelijking met al-Qaeda bleken de Europese leden van Daesh volgens het rapport bovendien academisch veel minder geschoold te zijn. Ook op het gebied van eerdere tewerkstelling werden opvallend lagere scores gehaald in vergelijking met de strijders van al-Qaeda.

“Slechts 20 procent van de Daesh-rekruten bleek middelbaar onderwijs te hebben gevolgd,” stippen de onderzoekers aan. “Bovendien beschikte amper 3 procent over een bachelor-diploma. Bij strijders die een gevangenisstraf hadden uitgezeten vooraleer zich bij Daesh aan te sluiten, had nauwelijks 8 procent middelbaar onderwijs gevolgd.”

Het rapport merkt tenslotte op dat 40 procent van de bestudeerde jihadistische terroristen werkloos waren op het ogenblik dat ze werden gearresteerd of gedood.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20