Marsrover Perseverance maakt zich klaar om monsters op te bergen die later naar de aarde moeten worden gebracht

De Marsrover Perseverance zal de komende maanden een aantal monsters regoliet die hij verzamelde, op verschillende plaatsen op de rode planeet opbergen. Uiteindelijk moeten die terug naar de aarde gebracht worden.

Waarom is dit belangrijk?

Nu steeds meer landen - en bedrijven - van plan zijn om de komende decennia bemande missies naar Mars uit te voeren, wordt het steeds belangrijker om te weten te komen wat voor grondstoffen zich op de rode planeet bevinden. Het terugbrengen van Marsgesteente zou voor onderzoekers een grote mijlpaal betekenen.

De essentie: Het eerste monster zal ten vroegste op 19 december worden opgeslagen. 

 • De komende maanden zullen tien buisjes vol materiaal worden verstopt op de rode planeet.
 • Telkens nadat de Marsrover dat doet, zal die een foto nemen van de opslagplaats. Wetenschappers op aarde zullen daarmee kunnen bevestigen of het opslaan gelukt is.
 • De monsters zullen in de toekomst worden opgehaald door de Mars Sample Return (MSR)-missie. Die missie wordt later dit decennium gelanceerd. Het doel ervan is specifiek om de door Perseverance verzamelde monsters terug te brengen naar de aarde.
 • De monsters die nu her en der worden verspreid, zullen eigenlijk dienen als reserves. Aan boord van de Marsrover zelf zullen er zich immers nog een aantal bevinden. Die zullen door Perseverance zelf naar het landingstuig van de MSR-missie worden gebracht.

Meer Marshelikopters

Innovatief: Aan boord van de MSR-lander zullen zich twee helikopters bevinden, die sterk doen denken aan de Ingenuity, het hefschroefvliegtuig dat zich samen met Perseverance op Mars bevindt.

 • De twee helikopters zullen de monsters die nu door Perseverance worden opgeslagen, terug naar de lander brengen. Aanvankelijk was het plan om daar een rover voor te gebruiken. Het gebruik van helikopters zou echter goedkoper zijn.
 • Het proces zal nog altijd zeer complex zijn. De vliegende robots zullen uitgerust zijn met een grijparm en zullen monsters tot 150 gram kunnen dragen.
 • Om een monster te verzamelen, zullen zij vier sols (een sol is een Martiaanse dag en duurt ongeveer 24 uur en 39 minuten) nodig hebben. 
 • Tijdens de eerste sol zal de helikopter naar de opslagsite vliegen, waar die enkele meters vandaan zal landen om geen schade aan te richten. De sol erna zal de robot naar het buisje rollen om het te grijpen. 
 • De sol erop zal de helikopter terugvliegen naar de buurt van de lander. Tijdens sol nummer vier zal die ten slotte richting de lander rollen, zodat het monster kan worden doorgegeven.

Perseverance blijft volharden

Ook nog: Nadat de monsters zijn opgeslagen, zal Perseverance blijven functioneren.

 • Tot nu toe heeft de rover immers nog niet eens de helft van de buisjes aan boord gevuld met Marsregoliet. Perseverance heeft 43 buisjes mee, waarvan 21 al zijn gevuld.
 • Uiteindelijk zal de robot, als alles goed verloopt, 33 buisjes zelf afgeven. De rest zal worden opgepikt door de helikopters.
 • Om de resterende 22 te vullen, heeft Perseverance nog meer dan genoeg tijd. De MSR-missie zal wellicht pas in 2026 of later worden uitgevoerd. Momenteel bevindt die zich nog in de planningsfase. 
Meer