Maltese visnetten worden tot sieraden verwerkt; opmerkelijke meerwaarde voor recuperatiemateriaal

Op Malta is een project opgezet om oude visnetten, die op de bodem van de zee zijn achtergebleven, om te vormen tot een nieuw product. Het materiaal wordt immers gerecycleerd en uiteindelijk gebruikt als grondstof voor de vervaardiging van juwelen.

Dat heeft Heritage Malta, verantwoordelijk voor de bescherming en de promotie van het culturele erfgoed van het eiland in de Middellandse Zee, bevestigd.

“Verlaten visnetten en aanverwante materialen kunnen een nefaste impact hebben op het mariene ecosysteem en erfgoed”, merkt Heritage Malta op. “Dit soort afval is meestal vervaardigd van plastic en andere producten die in de natuur moeilijk kunnen worden afgebroken.”

Gevaar

“Daardoor dreigen deze materialen de mariene omgeving gedurende vele tientallen jaren te zullen blijven vervuilen”, beklemtoont Heritage Malta. “Bovendien is er ook sprake van een aanzienlijk gevaar voor duikers, die immers in de netten verstrikt zouden kunnen raken.”

Om voor het probleem een oplossing te vinden, lanceerde Heritage Malta vorig jaar een project waarbij deze achtergelaten uitrusting aan de oppervlakte wordt moet worden gebracht. De organisatie krijgt bij het initiatief, dat op langere termijn wordt uitgespreid, daarbij de assistentie van lokale duikers.

“Tot nu toe werd al op vier waardevolle locaties, waar zich een aantal scheepswrakken bevinden, een gedeelte van deze spookuitrusting verwijderd”, benadrukt Heritage Malta. “Het was echter ook de bedoeling om aan het gerecupereerde materiaal een meerwaarde te bezorgen.”

“Er werd dan ook naar een aantal nieuwe toepassingen voor het gerecupereerde afval gezocht”, stipte de Maltese erfgoedorganisatie nog aan. “Uiteindelijk kwamen we tot de vaststelling dat het mogelijk zou zijn om het recuperatiemateriaal in juwelen te verwerken.”

“Dit bood bovendien de gelegenheid om de bewustwording bij het brede publiek rond het fenomeen van het plastic afval in het mariene milieu verder aan te wakkeren.”

Bracenet

Heritage Malta deed voor de realisatie van de plannen beroep op het Duitse bedrijf Bracenet, dat gespecialiseerd is in de herwaardering van gerecupereerde materialen. Bracenet is verantwoordelijk voor de recyclage van de voorraden en staat uiteindelijk ook in voor de online verkoop van de sieraden. 

De erfgoedorganisatie herinnert er nog aan dat achtergelaten of verloren vismateriaal ongeveer een tiende vertegenwoordigt van alle plastic afval dat in de oceanen en zeeën over de hele wereld terecht komt.

“Deze netten zullen zich bovendien meestal aan grotere structuren, zoals scheepswrakken, vasthechten en daar vaak tientallen jaren blijven”, verduidelijkt Heritage Malta. “Hierdoor worden historische locaties aangetast en wordt het mariene leven beschadigd.”

“Daarnaast kunnen deze materialen ook het leven van duikers in gevaar brengen.” Heritage Malta zou trouwens door een groep duikers over het probleem zijn aangesproken, wat uiteindelijk tot de start van het project heeft geleid.

De opkuisacties op de bodem van de zee rond Malta zullen ook de volgende maanden nog verder worden gezet.

(lb)

Meer