Moet een scherpe daling van de Amerikaanse dollar worden geanticipeerd?

De euro noteert woensdag op zijn hoogste niveau sinds november 2018. Amerikanen moeten nu bijna 1,16 Amerikaanse dollar neertellen voor de eenheidsmunt. De euro profiteert van het akkoord dat de 27 EU-landen het voorbije weekeinde sloten. De dollar daarentegen komt onder steeds meer druk te staan. Voor hoelang? 

EU vs VS

De Europese Unie heeft – ondanks alle strubbelingen die de voorbije onderhandelingsmarathon heeft blootgelegd – het bewijs geleverd van een zekere eensgezindheid. Drie zaken vallen daarbij op.

  1. De ECB kan onbeperkt schulden opkopen van alle EU-landen en vooral van de zwakkere lidstaten.
  2. Het Stabiliteits- en Groeipact, dat wil dat het begrotingstekort niet meer dan 3 procent van het bbp mag bedragen, wordt net als andere beperkende regels ‘on hold’ gezet.
  3. De EU gaat voor het eerst in de geschiedenis als blok geld lenen om de door de coronacrisis hardst getroffen landen te subsidiëren. Dat betekent dus een mutualisering van de schulden.

Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan slagen de Verenigde Staten er maar niet in de coronacrisis onder controle te krijgen. De economische gevolgen daarvan kunnen nog niet worden ingeschat, maar dreigen enorm te worden. De confrontatiepolitiek van DonaldTrump met betrekking tot China en Europa zal blijven duren tot aan wat de meest vijandige presidentsverkiezingen in de geschiedenis zullen worden.  Vanaf september zullen de financiële markten voornamelijk nog enkel daar op focussen. Ook de binnenlandse sociale problemen baren investeerders zorgen.

Moet een scherpe daling van de Amerikaanse dollar worden geanticipeerd?

Verschillende analisten denken dat dit wel degelijk mogelijk is en wel om volgende redenen:

  1. Tijdens de Covid-crisis daalde de euro niet in waarde tegenover de dollar. Bij andere crises gebeurde dat wel, omdat de dollar traditioneel als een ‘veilige haven’ wordt beschouwd.
  2. De expansionistische politiek in de VS is nog groter dan die in de andere OESO-landen, wat tot een grotere waardevermindering van de dollar leidt.
  3. Europeanen kunnen besluiten hun spaaroverschotten in de EU, eerder dan in de VS te investeren. Iets wat jarenlang niet is gebeurd. Op de grafiek onderaan is te zien hoe de eurozone sinds 2011 steeds meer Amerikaanse staatsobligaties is gaan kopen.
  4. Een Joe Biden-presidentschap zou minder attractief zijn voor Big Money en bij gevolg voor de VS.
  5. De inflow van vreemd kapitaal naar opkomende economieën is sinds midden mei opnieuw aan het groeien, wat negatief is voor de dollar.

Europa geniet dus een tijdelijke voorsprong. Of die op middellange en langere termijn kan worden behouden, moet nog blijken. Amerikaanse ondernemingen worden veel minder dan hun Europese collega’s verplicht werknemers te beschermen. Dat gaf het land door de jaren heen een veel grotere capaciteit om in tijden van crisis de zaken snel om te draaien.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20