Made in Portugal: het succesrecept

Portugal is aan een opmerkelijke economische opgang bezig. De periode dat het land een goedkope leverancier was voor grote namen uit de internationale economie lijkt definitief verleden tijd.

Inmiddels heeft Portugal zelfs één van de meest veelbelovende economieën van heel Europa. Het land laat uitstekende economische cijfers optekenen.

Het voorbije jaar kon Portugal een economische groei met 2,6 procent melden. Tegelijkertijd kon worden gemeld dat de werkloosheid is teruggevallen tot 7,8 procent. Dat is het laagste cijfer in dertien jaar. De openbare schuld is bovendien gekrompen tot het laagste niveau in veertig jaar.

Nieuwe dynamiek

In Portugal kwam ruim twee jaar geleden een nieuwe socialistische regering aan de macht. Onder leiding van premier Antonio Costa beloofde de nieuwe regering een einde te maken aan het besparingsbeleid.

“Die ambities werden door de buitenwereld argwanend bekeken, maar Costa is er wel degelijk in geslaagd om de economische machine weer op gang te brengen,” betoogt Antonio Pinto, professor politieke wetenschappen aan de Universiteit van Lissabon.

“Costa heeft een handig beleid gevoerd, waarbij door een deblokkering van de lonen en pensioenen aan de middenklasse een geruststellend signaal werd gezonden, zonder echter aan de flexibiliteit van de arbeidsmarkt te raken.”

“De mengeling van relance en flexibiliteit heeft de consumptie opnieuw aangejaagd en aan de economie van het land een nieuwe dynamiek gegeven,” benadrukt ook Luis Castro Henriques, voorzitter van Aicep, het Portugese bureau voor buitenlandse handel.

“Op dit ogenblik vertegenwoordigt export meer dan 40 procent van het Portugese bruto binnenlandse product. Op het einde van het voorbije decennium werd slechts een exportniveau van minder dan 30 procent geregistreerd. Tegen het midden van het volgende decennium zal wellicht gerekend kunnen worden op een niveau van 50 procent.”

Concurrentiekracht

“De Portugese ondernemers begrijpen dat een land met tien miljoen inwoners alleen groei kan bieden wanneer internationaal wordt gekeken en op Europees niveau concurrentieel wordt gewerkt,” zegt Henriques nog.

Tegelijkertijd kan worden vastgesteld dat steden zoals Lissabon en Porto bij startups op een toenemende interesse kunnen rekenen. Daarbij spelen interessante troeven zoals een hoger opgeleide en meertalige arbeidsbevolking, die bovendien een relatief beperkte loonkost vertegenwoordigt, een belangrijke rol.

Daarnaast kan echter ook worden geprofiteerd van een aangename omgeving, die bovendien ook voor de surfwereld een grote aantrekkingskracht uitoefent.

“Maar er kan ook worden gerekend op infrastructuur van hoge kwaliteit, terwijl de arbeidsmarkt een grote sociale stabiliteit kent,” aldus de Aicep-voorzitter. “Daardoor kunnen bedrijven in Portugal op langere termijn werken. Het land is niet langer een ondersteunend service-centrum, maar brengt inmiddels ook complexere industriële en technologische producten op de markt.”

Antonio Saraiva, president van de Confederação Empresarial de Portugal (CEP), wijst er wel op dat Portugal slechts twintigduizend exporterende bedrijven telt. Amper één op twintig Portugese ondernemingen voert producten naar het buitenland uit.

“Er is sprake van een schaalprobleem,” zegt Saraiva, de topman van het Portugese bedrijfsleven. “Portugal telt een grote groep kleine ondernemingen die vaak een gebrek aan concurrentiekracht worden geconfronteerd.”

“De bedrijven die de economische crisis hebben overleefd, hebben bewezen over een grote veerkracht te beschikken en tot verandering bereid te zijn. Daar mag het echter niet stoppen. Om verder vooruitgang te kunnen maken, moet aan volume worden gewonnen. “

“Daarom moeten fusies en concentraties worden aangemoedigd.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20