Luchtvaart heeft minder vliegtuigen afgeschreven dan verwacht

Er zijn vorig jaar wereldwijd 429 vliegtuigen officieel uit dienst genomen. Dat was het laagste niveau in veertien jaar. Dat staat in een rapport van het bureau Naveo Consultancy. Opgemerkt wordt dat er nochtans een tsunami aan afgeschreven vliegtuigen was verwacht, maar dat scenario heeft zich uiteindelijk toch niet doorgezet.

“Er kunnen een aantal redenen voor deze trend worden aangegeven”, betogen de onderzoekers van Naveo daarbij.

Onderdelen

“Het parkeren en langdurig stallen is relatief goedkoop”, voert Naveo aan. “Luchtvaartmaatschappijen en verhuurders wachten dan ook liever af hoe de trafieken en de restwaarde van de toestellen zich herstellen.”

“Het heeft geen zin om een ​​vliegtuig uit dienst te nemen indien de kans bestaat dat het toestel op een later tijdstip weer in gebruik kan worden genomen of voor ontmanteling kan worden verkocht wanneer de vraag naar onderdelen voor onderhoud, herstellingen en revisies groter is geworden en daardoor op de markt ook hogere prijzen kunnen worden gerealiseerd”, luidt het daarbij.

“Sommige vliegtuigen die officieel als geparkeerd of opgeslagen staan genoteerd, zijn bovendien wellicht in werkelijk al uit dienst gehaald”, erkent Naveo wel. “Het totale aantal afgeschreven toestellen zal daardoor wellicht nog oplopen. Het duurt enkele tijd vooraleer de statistieken de realiteit op de grond hebben ingehaald.”

De afschrijvingen lagen het voorbije jaar echter beduidend lager dan de gemiddelden van de voorbije twee decennia. Tijdens die periode was er immers sprake van een gemiddelde afschrijving van 624 toestellen per jaar.

De cijfers van vorig jaar lagen echter veel lager dan verwacht. “Dit betekent dat er geen grote aanvoer van gebruikte componenten op de markt is geweest om te concurreren met nieuwe wisselstukken van de fabrikanten”, voert Naveo aan. “Die relatieve schaarste zal dan ook een invloed op de markttarieven hebben.”

Brandstofprijzen

De voorbije twee decennia werd jaarlijks tussen 1,7 procent en 3,4 procent van de wereldwijde vloot vliegtuigen uit dienst genomen. Daarbij werd een gemiddelde van 2,5 procent opgetekend. Vorig jaar was er echter sprake van amper 1,5 procent.

“De hoge brandstofprijzen kunnen een impact hebben op de afschrijvingen”, merkt Naveo nog op. “Die prijzen liggen nu op het hoogste niveau in veertien jaar tijd. We verwachten dat dit gegeven, net zoals bij de financiële crisis die toen haar invloed liet gelden, opnieuw een druk op het aantal afschrijvingen zal zetten. Dit jaar werden tot midden maart 65 toestellen uit dienst genomen.”

“Er moet wel rekening mee worden gehouden dat het aantal afschrijvingen de volgende jaren wellicht zal toenemen”, voert Naveo nog aan. “Er zijn immers een relatief aantal oude vliegtuigen die het einde van hun levenscyclus naderen.”

“De concrete cijfers zullen echter afhankelijk zijn van het tempo van het economisch herstel, de brandstofprijzen en mogelijke verdere problemen met de productie van nieuwe vliegtuigen.”

De toestellen die het voorbije jaar uit dienst werden genomen, hadden een gemiddelde leeftijd van 23,09 jaar. Dat was vergelijkbaar met het jaar voordien, toen er sprake was van 23,12 jaar. De levenscyclus van een vliegtuig kan naargelang het type echter belangrijke afwijkingen vertonen.

Bij de Boeing 777-300ER volgt de afschrijving gemiddeld na 13,8 jaar, terwijl de Airbus A380 gemiddeld al na elf jaar uit dienst wordt genomen. Een groot deel van deze vliegtuigen werd opgekocht door gespecialiseerde sloopbedrijven, die de motoren onder meer voor leasing recupereren of componenten in reserve opslaan voor onderhoud en herstellingen. 

Er werden vorig jaar echter ook nog een aantal vliegtuigen van een ouder type uit dienst genomen. Bij de Boeing 737 Classic was er daarbij sprake van een levenscyclus van 28,9 jaar en bij de MD-80 van McDonnell Douglas zelfs van 30,8 jaar.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20