Luchttaxi vliegt over drie tot vijf jaar boven Europese steden

Futuristische vliegtuigen, zoals luchttaxi’s en vliegende ambulances, zullen over drie tot vijf jaar boven de Europese steden kunnen worden ingezet. Dat heeft Patrick Ky, directeur van het European Aviation Safety Agency (Easa), gezegd. Uit een studie van het agentschap blijkt dat de meeste Europeanen de uitrol van een stedelijke luchtmobiliteit zouden verwelkomen, hoewel ook een aantal nieuwe bekommernissen en uitdagingen naar voor worden geschoven.

Hoewel de markt voor stedelijke luchtmobiliteit zich nog in een pril stadium bevindt, zal de activiteit tegenover het einde van dit decennium een waarde van ongeveer 4,2 miljard euro hebben. De sector zou tijdens die periode tevens ongeveer 90.000 banen kunnen creëren.

Voordelen

‘Stedelijke luchtmobiliteit – voor het vervoer van personen en vracht – kan een potentieel voor een duurzamer en vlugger transport bieden’, aldus de Easa. ‘Er lopen momenteel al een aantal projecten en demonstraties met toepassingen van luchtmobiliteit.’

‘Het is voor de Europese Unie en voor nationale en lokale autoriteiten dan ook tijd om voor de sector een regelgevend kader uit te werken. Dit kan Europa de mogelijkheden bieden om zich wereldwijd als een voorloper op het gebied van stedelijke luchtmobiliteit te manifesteren.’

Supporters voorspellen dat de luchttaxi een breed scala aan voordelen zal bieden. ‘Onder meer wordt gewezen op snelle transporten van gewonden en zieken naar hospitalen, terwijl medisch personeel ook vlugger naar locaties van incidenten of rampen zouden kunnen worden gebracht’, luidt het.

‘De stedelijke luchtmobiliteit wordt tevens gezien als een manier om files te verminderen en de connectiviteit met afgelegen gebieden te verbeteren. De voertuigen zijn in principe ook duurzamer dan de traditionele transportmiddelen, die vaak door fossiele brandstoffen worden aangedreven. De meeste types van de luchttaxi werken immers op elektriciteit. Er zijn wel vragen over de veiligheid en milieuhinder.’

Een aantal startups heeft inmiddels al een certificering voor stedelijke luchtmobiliteit aangevraagd. Volgens de autoriteiten kan de behandeling van die aanvragen ongeveer vier tot vijf jaar duren. De Easa heeft al een aantal modellen voor een regelgeving van de sector gepubliceerd.

Publiek positief

Een enquête die de voorbije maanden werd gehouden bij ongeveer vijfduizend mensen in Barcelona, ​​Boedapest, Hamburg, Milaan, Öresund en Parijs – die een geografische dwarsdoorsnede van de Europese Unie vertegenwoordigen – toonde aan dat 83 procent van de respondenten een positieve houding koestert rond stedelijke luchtmobiliteit.

Daarbij betoogde 64 procent van de ondervraagden bereid te zijn om drones uit te proberen. Ook gaf iets minder dan de helft te kennen bereid te zijn om met een luchttaxi te reizen. De resultaten toonden tussen de verschillende locaties geen wezenlijke verschillen. Ook tussen de diverse leeftijdsgroepen bleken weinig afwijkingen te kunnen worden opgetekend.

De respondenten waren van mening dat medisch noodvervoer de meest waardevolle toepassing van de stedelijke luchtmobiliteit vormde. Gebruik dat buiten het algemeen belang viel, zoals sightseeing of zakenreizen, genoot de laagste steun.

Veiligheid, zoals mogelijke technische defecten of het gebruik van de toestellen voor terroristische of criminele doeleinden, vormde de belangrijkste bekommernis. De respondenten plaatsten ook vraagtekens bij de gevoeligheid van de voertuigen voor cyberhacking.

Na het veiligheidsrisico schoven de ondervraagden de mogelijke impact op het vogelbestand als belangrijkste bekommernis naar voor. Op de derde plaats stond potentiële geluidsoverlast.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20