Loonbesparingen Vaticaan leiden tot protest bij personeel: ‘Demotiverend’

De looninleveringen die paus Franciscus recent invoerde, vallen slecht bij het personeel in Vaticaanstad. ‘Waarom moeten wij betalen voor tekorten waar we niets mee te maken hebben?’

Een pauselijk decreet dat op 1 april inging, dwingt de kardinalen in Rome om 10 procent van hun loon in te leveren, terwijl het overige personeel 3 tot 8 procent minder loon krijgt dan voorheen. Ook werden alle verhogingen van loonbarema’s opgeschort tot maart 2023.

Paus Franciscus ging over tot de bezuinigingen om de financiën van het Vaticaan, die al wankel waren en door de coronacrisis bijkomende klappen kregen, meer op orde te krijgen en ‘om jobs te beschermen’. Het Vaticaan verwacht voor dit jaar een begrotingstekort van 49,7 miljoen euro, of bijna vijf keer meer dan het deficit in het precoronajaar 2019 (11 miljoen euro), meldt de Financial Times. Tegenvallende giften en gemiste inkomsten door coronagerelateerde museumsluitingen zijn enkele van de oorzaken.

‘De laatsten zullen de eersten zijn’

Maar de looninleveringen leiden tot gemor bij de basis. Vaticaanstad stelt circa 4.600 werknemers tewerk. In een open brief, die afgelopen week anoniem gepubliceerd werd in verscheidene Italiaanse media, wordt de regeling unfair genoemd en waarschuwen de opstellers voor de nefaste gevolgen voor de motivatie bij het personeel. ‘Hoeveel meer moeten we opofferen om een begrotingstekort te betalen dat we niet veroorzaakt hebben?’, staat in de brief.

De brief pleit voor een meritocratische aanpak, waarbij sterke presteerders extra beloond worden. Opmerkelijk is dat de opstellers paus Franciscus hopen te overhalen met enkele bijbelcitaten, waaronder Mattheüs 10, verzen 1-16, de passage met de beroemde spreuk ‘De laatsten zullen de eersten zijn’.

De werknemers hekelen nog de toenemende werkdruk en de beperkte mogelijkheden tot telewerk. Nog een pijnpunt volgens de protestbrief, is het ontbreken van een volwaardig departement ‘human resources’ (HR) in het Vaticaan. De anonieme werknemers roepen paus Franciscus op om met het personeel in dialoog te gaan over de ontevredenheid.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20