Britse regering: Londen moet het wereldcentrum voor de handel in emissierechten worden

Londen moet het wereldwijde centrum voor de handel in emissierechten worden. Dat heeft Rishi Sunak, de Britse minister van Financiën, gezegd. De Britse regering heeft de econome Clara Furse de opdracht gegeven een taskforce samen te stellen die deze doelstelling moet realiseren.

De handel in emissierechten moet bedrijven en particulieren de mogelijkheid bieden om de uitstoot die aan hun activiteiten is gekoppeld, te compenseren door investeringen in milieuprojecten, zoals de aanplanting van bomen. 

Groei

Verwacht wordt dat de markt voor emissierechten de volgende jaren een sterke groei zal kennen. Algemeen wordt immers verwacht dat vele bedrijven uitstootkredieten zullen moeten kopen om hun klimaatdoelstellingen te helpen halen en compensatie te vinden voor de productie van broeikasgassen die ze zelf niet kunnen verminderen.

Ramingen over de mogelijke omvang van de markt voor emissierechten vertonen grote verschillen. Volgens berekeningen van analist Ecosystem Marketplace was er drie jaar geleden sprake van een bedrag van ongeveer 215 miljoen pond. Daarbij werd voor de toekomst echter een exponentiële groei in het vooruitzicht gesteld.

‘De taskforce moet de City of London omvormen tot het grootste knooppunt van de wereld voor de handel in uitstootrechten,’ benadrukte Rishi Sunak. Deze inspanningen zouden volgens waarnemers een dubbel effect kunnen hebben.

Een dergelijke verwezenlijking zou immers de geloofsbrieven van de Britse duurzame economie ondersteunen. Maar daarnaast zou aan de Britse financiële dienstensector een nieuwe rol kunnen worden gegeven. Er heerst immers nog steeds vrees dat Londen door de brexit een deel van zijn leiderschap in de wereldwijde financiële sector zal moeten inleveren.

Intercontinental Exchange

Vorige maand kreeg Londen op dat gebied nog een slechte mare te verwerken. Toen maakte de Intercontinental Exchange immers te kennen om zijn dagelijkse markt voor Europese uitstootcontracten – ter waarde van 1 miljard euro – van Londen naar Amsterdam over te hevelen. Daarbij werd aangevoerd dat een Europese markt ook in de Europese Unie hoort.

Door de scheiding met de Europese Unie heeft het Verenigd Koninkrijk een eigen systeem voor emissiehandel in het leven geroepen. Verwacht wordt echter dat de Britse en Europese systemen uiteindelijk aan elkaar zullen worden gekoppeld, zodat ze een op de internationale markt een sterkere positie zouden kunnen verwerven.

Clara Furse (63) stond tijdens het eerste decennium van deze eeuw aan het hoofd van de London Stock Exchange (LSE). Ze was de eerste vrouw in de geschiedenis die deze functie bekleedde. Momenteel is Furse voorzitter van de Britse divisie van HSBC Holdings en bestuurslid bij Vodafone.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20