Zwitserland eerste externe partner voor Europese emissiehandel

Zwitserland is de eerste externe natie die zijn uitstoot van broeikasgassen aan het Emissions Trading System (ETS) van de Europese Unie koppelt. De samenwerking gaat begin volgend jaar van start. Daarmee komt een einde aan een procedure die bijna een volledig decennium in beslag heeft genomen.

Negen jaar geleden kreeg de Europese Commissie van de Raad van de Europese Unie de toelating om met de Zwitserse overheid onderhandelingen over een gemeenschappelijke emissiehandel te beginnen.

Efficiëntie

De formele procedures van dat proces zijn nu volledig afgehandeld. Daardoor kan het akkoord begin volgend jaar daadwerkelijk van kracht worden.

‘De Europese emissiehandel is een van de belangrijkste instrumenten voor een kostenefficiënte reductie van de uitstoot van broeikasgassen,’ benadrukt de Raad van de Europese Unie. ‘Het akkoord kan zowel de Europese Unie als Zwitserland belangrijke voordelen opleveren.’

‘Een gezamenlijk systeem voor emissiehandel kan immers leiden tot een groter aanbod aan mogelijkheden om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De samenwerking kan bovendien de kostenefficiëntie van de emissiehandel sterk verbeteren.’

‘De regelgeving bepaalt dat het Europese systeem voor emissiehandel aan gelijkaardige initiatieven kan worden gekoppeld. Twee jaar geleden werd een voorlopig akkoord voor de samenwerking met Zwitserland gegeven.’

Luchtvaart

Vooraleer de samenwerking daadwerkelijk van start kon gaan, moest in de Zwitserse emissiehandel ook de uitstoot van de luchtvaart en krachtcentrales worden opgenomen. Ook aan die voorwaarde is inmiddels voldaan. Daardoor kon het akkoord worden geratificeerd en kan het akkoord bij het begin van volgend jaar in voege treden.’

Het Emissions Trading System heeft momenteel betrekking op eenendertig landen. Het systeem dekt alle lidstaten van de Europese Uni, maar ook IJsland, Noorwegen en Liechtenstein.

De Zwitserse emissiehandel heeft betrekking op ongeveer vijftig activiteiten met een gezamenlijke uitstoot van 5,5 miljoen ton per jaar. Dat komt overeen ongeveer 10 procent van de totale uitstoot die Zwitserland elk jaar veroorzaakt.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20