Lockdown-moeheid zwelt aan: ‘Maar blijf in uw kot’

De vrijwillige motivatie om de coronamaatregelen na te leven, kalft af. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Gent, waarover de krant Het Nieuwsblad schrijft. Nochtans is het belangrijk om vol te houden.

Het onderzoek bevroeg meer dan 10.000 mensen over hun welbevinden in quarantainetijden. De overgrote meerderheid schikt zich nog altijd vrijwillig naar de regels, omdat ze vinden dat het nodig is voor de volksgezondheid. In het begin van de metingen ging het om 81 procent van de respondenten. Na drie weken is dat lichtjes gedaald tot 76 procent van de ondervraagden.

Een andere groep voelt zich vooral verplicht om te gehoorzamen. Ze houden zich aan de regels om boetes of kritiek te vermijden. En dat terwijl het belangrijk is om de bevolking te overtuigen van de noodzaak van de regels. De onderzoekers wijzen op de harde taal om mensen met een tweede verblijf aan de kust weg te houden, met kliklijnen en controles. ‘Hoe meer druk mensen voelen, hoe meer weerstand ontstaat en hoe sneller ze zullen afhaken’, zegt professor Maarten Vansteenkiste.

Nationale Veiligheidsraad

Dat de cijfers uit de ziekenhuizen een bemoedigende trend vertonen, mag geen vrijgeleide zijn voor de bevolking om de maatregelen te verwaarlozen. ‘Het moet ons aansporen om vol te houden, om zo te vermijden dat er een nieuwe piek komt’, zegt Steven Callens, hoofd Infectieziekten aan het Universitair Ziekenhuis Gent. ‘Blijf in uw kot’, is dus nog even het Leitmotiv.

Om de afbouw van de maatregelen te begeleiden, hebben we sinds maandag de ‘Groep van Experts die belast is met de Exit-Strategie’. De GEES zal de exitstrategie vorm geven. Maar daarvoor is het eerst uitkijken naar de Nationale Veiligheidsraad, die volgende week – naar alle waarschijnlijk op woensdag – opnieuw samenkomt. Daar komt eerst deze no-brainer op tafel: blijven de maatregelen gehandhaafd tot 3 mei? En daarna een moeilijker punt: wat met de scholen?

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20