Opstapeling lege containers brengt Amerikaanse havens in problemen

Havens over de hele wereld klagen al bijna een jaar over de aanhoudende opeenstapeling van lege containers. Dat probleem ligt volgens de havenbesturen aan de basis van de achterstanden en verstoringen in de wereldwijde toeleveringsketens.

Inmiddels wordt gezocht naar oplossingen om het overschot aan lege containers weg te werken, maar een terugkeer naar de normale gang van zaken in de wereldwijde scheepvaart zou begin volgend jaar het probleem voor de havens nog verder kunnen doen oplopen. Dat blijkt uit een rapport van consulent Sea-Intelligence.

Klachten

“De havenbesturen van Los Angeles en Long Beach dreigen al bijna een jaar met het heffen van vergoedingen omdat lege containers gedurende lange tijd grote oppervlaktes op de terminals in beslag blijven nemen”, merkt Sea-Intelligence op.

“Om het probleem te helpen opvangen, werd in vele havens al beslist om opslagcapaciteit toe te voegen. Op verschillende locaties werden limieten gesteld op de periodes dat lege containers op de terminals aanwezig kunnen blijven. Een aantal havenbesturen heeft bovendien beslist om boetes op te leggen aan vervoerders die meer containers aanbrengen dan afvoeren.”

“Maar indien de transportactiviteit begin volgend jaar opnieuw op een normaal niveau is teruggekeerd, dreigen de Noord-Amerikaanse havens te zullen worden geconfronteerd met een overschot aan 4,3 miljoen standaardcontainers (teu) die niet zullen worden geëxpatrieerd”, merkt Alan Murphy, chief executive van Sea-Intelligence, op.

Hij waarschuwt dat de problematiek de beschikbare containercapaciteit in de Amerikaanse havens dreigt te zullen overweldigen. Murphy merkt daarbij op dat het probleem zich ook momenteel al begint te manifesteren.

Het probleem wordt volgens het rapport van Sea-Intelligence nog verergerd door het feit dat vele containers door de heropleving van de scheepvaart na de coronacrisis in langere toeleveringsketens hebben vastgezeten.

Bijkomende orders

“De vervoerders werden op dat ogenblik met een enorm tekort aan beschikbare containers geconfronteerd”, voert Murphy aan. “Om dat tekort aan te vullen, werden bij fabrikanten in Azië grote hoeveelheden nieuwe containers besteld. Die nieuwe vloot vond vervolgens zijn weg naar de toeleveringsketens.”

Murphy wijst er daarbij op dat de tijdsduur van het goederentransport onder invloed van de coronapandemie sterk is opgelopen. Voordien werd daarbij gerekend op een gemiddeld tijdsbestek van 45 dagen. In februari van dit jaar werd echter een recordtijd van 112 dagen gemeld. Eind augustus was de duur van de transporten teruggevallen tot gemiddeld 88 dagen.

“Omdat de transporttijden opnieuw korter worden, zal het bijkomende arsenaal containers eveneens sneller opnieuw vrijkomen”, waarschuwt Murphy. “In afwachting van een nieuw gebruik, zullen de containers zich dan ook weer opnieuw verder opstapelen. Dat kan vooral in Europa en de Verenigde Staten tot nieuwe problemen aanleiding geven.”

Sea-Intelligence had dit probleem al in februari van dit jaar gemeld, maar destijds was nog wel gewag gemaakt van een langzamer proces, terwijl ook op minder zware overschotten was gerekend. Voorspeld werd dat in de loop van volgend jaar met een overschot van 3,5 miljoen containers op de trans-Pacifische routes rekening moest worden gehouden.

Volgens het nieuwe rapport zal echter een snellere aangroei van overtollige containers blijken. Dat kon volgens Sea-Intelligence al in een aantal Amerikaanse havens worden opgemerkt.

(as)

Meer