Historisch kantelmoment in internationale scheepsbouw; containervaart wordt grootste klant van wereldwijde scheepswerven

De wereldwijde orders voor de scheepsbouwers vertonen een sterke heropleving tegenover de dalperiode enkele jaren geleden. Dit fenomeen wordt gedeeltelijk gedreven door een sterke vraag naar scheepvaart sinds het begin van de coronapandemie. Dat blijkt uit een rapport van consulent Clarksons Research.

De stijging moet volgens de analisten in belangrijke mate worden toegeschreven aan de groeiende omvang van het containervervoer en een stijgende vraag naar tankers voor vloeibaar gemaakt gas (LNG), onder invloed van de veranderende wereldwijde energiepatronen.

Nieuwe records

In het algemeen kan volgens Clarksons Research worden vastgesteld dat de bestellingen dit jaar, vooral voor schepen op alternatieve brandstoffen, zich op een sterk niveau blijven handhaven. “Tegelijkertijd kan echter worden opgemerkt dat het segment van de containerschepen nieuwe records blijft vestigen”, stippen de onderzoekers aan.

“De orderboeken van de wereldwijde scheepswerven noteren voor de eerste keer in de maritieme geschiedenis grotere orders voor de containersector dan voor zowel tankers als bulkschepen”, wordt in het rapport aangevoerd.

“Tankers en bulkschepen vertegenwoordigen samen weliswaar nog altijd driekwart van de volledige tonnage van de wereldwijde vloot, maar de bestellingen in deze marktsegmenten blijven op een historisch laag niveau. De orders voor de containervaart zetten daarentegen hun opmars in een recordtempo verder door.”

Het wereldwijd orderboek voor containerschepen omvat nu 72,5 miljoen ton aan bestellingen, tegenover 63 miljoen ton voor nieuwe bulkschepen en 34 miljoen ton voor tankers, die daarbij een absoluut dieptepunt moeten laten optekenen.

De orders in de containervaart vertegenwoordigen nagenoeg negenhonderd schepen. Daarbij is een totale capaciteit van meer dan 7 miljoen standaard containers (TEU) gemoeid. Dat vertegenwoordigt een sterke uitbreiding van de bestaande capaciteit. Analist Alphaliner berekende immers dat de wereldwijde containervaart momenteel over een capaciteit van bijna 26 miljoen eenheden beschikt.

“Indien er geen schrappingen gebeuren, zouden de oplevering van al deze orders de totale capaciteit dan ook met meer dan een kwart doen toenemen”, merkt Clarksons Research op. Er zijn momenteel meer dan 6.400 containerschepen operationeel. Die vloot vertegenwoordigt een volume van meer dan 309 miljoen ton.

Levertijden

Tankers worden volgens Clarksons Research anderzijds geconfronteerd met een energietransitie, die tot achteruitgang van onder meer de vraag naar olie en gas zal leiden. “De sector blijft aan de onderkant van zijn cyclus”, werpt het rapport daarbij op. “Het orderboek in dit marktsegment is tot zijn kleinste omvang in vijfentwintig jaar ingekrompen.”

Het rapport beklemtoont nog dat het grootste deel van de orders in de containervaart zich toespitst op schepen met een capaciteit tussen vijftienduizend en achttienduizend eenheden. “Veel operatoren mikken op het meest veelzijdige deel van de industrie”, verduidelijkt Clarksons Research. “Een aantal marktleiders kijkt echter ook naar een grotere capaciteit.”

“Marktleiders zoals Mediterranean Shipping Company (MSC), Hapag-Lloyd of Ocean Network Express (One) plannen allemaal de introductie van hun eerste schepen met 24.000 containers. Maar ook aan de andere kant van het spectrum blijft een grote activiteit merkbaar. Er wordt een sterke vraag ervaren naar schepen met een capaciteit tussen zesduizend en achtduizend ton.”

De omvang van de orderboeken heeft er echter ook voor gezorgd dat de klanten met langere levertijden voor de schepen rekening moeten houden. Inmiddels zijn vele werven al minstens tot het midden van dit decennium volgeboekt. Een aantal leveringen zullen pas tijdens de tweede helft van het decennium kunnen gebeuren.

Meer