Landen G7 willen strikte controle op diepzeemijnbouw

De landen uit de Groep van Zeven (G7) scharen zich achter een introductie van strikte milieucontroles op diepzeemijnbouw. Daarbij zullen de landen ook alleen maar met dergelijke mijnbouwprojecten instemmen indien de activiteiten aan het mariene milieu geen ernstige schade toebrengen. Dat hebben de ministers van de G7 tijdens een samenkomst in Berlijn gezegd.

“Er is duidelijk vastgesteld dat diepzeemijnbouw sterk moet worden gereguleerd”, benadrukte Steffi Lemke, Duits minister van Leefmilieu, na afloop van de vergadering. “Indien er toch met een ontginning van grondstoffen op de zeebodem zou worden ingestemd, mag dit uitsluitend onder de strengste milieunormen worden georganiseerd.”

Toelating

De International Seabed Authority (ISA), een instantie van de Verenigde Naties, stelt voorschriften op voor mijnbouw op de bodem van de diepzee. Het gaat hier om gebieden die buiten de nationale jurisdicties vallen. Zolang er geen wereldwijde regelgeving is geïmplementeerd, is mijnbouw op de zeebodem niet toegestaan.

“We hebben hier een unieke kans om een menselijke activiteit te reguleren vooraleer de operaties worden opgestart”, beklemtoonden de ministers echter. “Op die manier is het mogelijk om schade aan het mariene milieu te voorkomen.”

Diepzeemijnbouw omvat de ontginning van gesteenten die rijk zijn aan kobalt, nikkel en andere materialen die onder meer voor de productie van batterijen kunnen worden gebruikt en die op de bodem van de Stille Oceaan kunnen worden aangetroffen.

De voorraden liggen op een diepte tussen vier en zes kilometer onder de zeespiegel. De stenen hebben ongeveer de grootte van een aardappel en zouden met sterke zuiginstallaties naar de oppervlakte kunnen worden gebracht.

Licenties

Een groot aantal wetenschappers en milieuactivisten hebben al tot een verbod op diepzeemijnbouw opgeroepen. Volgens hen zou die activiteit immers habitats waarover weinig is gekend, blijvende schade kunnen toebrengen.

Het World Wildlife Fund (WWF) heeft al opgeroepen tot een moratorium op de activiteiten. Ook een reeks bedrijven, waaronder autobouwer BMW en het technologiebedrijf Google, hebben zich daarbij aangesloten.

In principe zou de International Seabed Authority (ISA) nog dit jaar een regelgeving rond diepzeemijnbouw kunnen opstellen. In de loop van volgend jaar zouden daarop de eerste operaties van start kunnen gaan.

Onder meer Tuvalu heeft al interesse in diepzeemijnbouw getoond. Licenties voor de activiteit zouden voor het land immers een belangrijke bron van inkomsten kunnen vormen. Ook Nauru ziet mogelijkheden in mijnbouw op de zeebodem.

(am)

Meer