Laatste kans om fiscus op de hoogte te brengen van niet-aangegeven erfenissen en schenkingen

Het doek valt voor de Vlaamse fiscale regularisatie. ‘Wie ‘vergeten’ is belastingen te betalen op een erfenis of op een onderhandse schenking waarvan de schenker binnen de drie jaar overleed, heeft nog tot 31 december 2020 om met de fiscus in het reine te komen’, laat Matthias Diependaele (N-VA), Vlaams minister van Financiën weten.

Erf- en registratiebelasting zijn een Vlaamse bevoegdheid. Sinds 10 februari 2017 biedt de Vlaamse Belastingdienst de mogelijkheid om tegen betaling van een speciaal tarief een rechtzetting te doen voor inbreuken die dateren van voor 1 augustus 2016. Daar komt eind dit jaar een einde aan.

Strikte deadline

Diependaele benadrukt dat de deadline heel strikt is. ‘De reden waarom we de optie tot fiscale regularisatie niet verlengen, is omdat het net rond hardnekkige fraudeurs meer en meer aan het sluiten is. Wie nu nog geen regularisatie aanvroeg, is echt hardleers. Dit is dan ook hun laatste kans om hun ziel nog te willen zuiveren’, klinkt het.

Wie een beroep wil doen op de fiscale regularisatie heeft tot zes maanden na de deadline om het correcte bedrag door te spelen aan de fiscus. ‘In de dossiers die nu naar boven komen en waarvoor men alsnog een regularisatie wenst, blijken heel dikwijls buitenlandse (onroerende) goederen te zitten”, aldus de minister. ‘Door de coronacrisis is het vaak moeilijk om buitenlandse autoriteiten te bereiken. De diensten vragen vaak om informatie ter plaatse aan te vragen. Wie de intentie heeft om een beroep te doen op de fiscale regularisatie, loopt door deze onvoorziene omstandigheden vertraging op.’

Indien u nog niet over concrete bedragen beschikt, mag u een dossier indienen ten belope van 1 euro. Diependaele gaat aan de Federale minister van Financiën vragen voor de regularisatie van gemengde dossiers, waarvan het niet langer duidelijk is welke bedragen onderworpen zijn aan de federale of Vlaamse belastingen, eveneens gebruik te maken van de ‘zes maanden’-regeling.

Beperkt succes

Wie in het reine komt met de fiscus betaalt een boete. De tarieven voor niet-verjaarde kapitalen variëren van 20 procent voor registratierechten tot 35 en 70 procent voor erfenissen. Op verjaard kapitaal betaalt iedereen 38 procent.

Het succes van de fiscale regularisatie blijft enigszins beperkt. In 2017 zijn er welgeteld 87 dossiers zijn ingediend, goed voor een heffing van 23 miljoen euro. In 2018 en 2019 liepen nog respectievelijk 70 en 47 dossiers binnen. Dat leverde Vlaanderen in 2018 19 miljoen euro op en in 2019 18 miljoen euro.

Die opbrengsten bleven wel onder de verwachtingen. De Vlaamse regering ging oorspronkelijk uit van 75 miljoen euro per jaar. De verwachte inkomsten werden later teruggeschroefd tot 15 miljoen euro. Voor het laatste jaar mikte de Vlaamse regering nog op 25 miljoen euro aan inkomsten. Volgens de meest recente cijfers staat de teller momenteel op 2,5 miljoen euro.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20