Laatste gouverneur Hongkong: ‘Xi Jinping heeft China gevaarlijker gemaakt, voor het Westen én voor zijn eigen volk’

‘Xi Jinping heeft China gevaarlijker, immoreler en problematischer gemaakt, voor het Westen én voor zijn eigen volk.’ Dat zegt Lord Chris Patten in een interview met de Franstalige krant Le Soir. Patten was tussen 1992 en 1997 de 28ste en laatste Britse gouverneur van Hongkong. Onder zijn toezicht vond in 1997 de overdracht van de kolonie Hongkong aan China plaats. Van 1999 tot november 2004 was Patton Eurocommissaris voor Externe Betrekkingen. Vandaag is hij voorzitter van de universiteit van Oxford.

Volgens hem is Covid-19 wel degelijk onder de mat geschoven door de Communistische Partij van China. Die is volgens Patten ‘alomaanwezig is in alle geledingen van de Chinese maatschappij’. Beijing heeft om het slechte nieuws verborgen te houden gelogen en propaganda verspreid. Door miljoenen Chinezen nog toe te laten te reizen – ook naar het buitenland – ter gelegenheid van het Chinese Nieuwjaar, is de Communistische Partij volgens deze diplomaat rechtstreeks verantwoordelijk voor de verspreiding van de dodelijke pandemie. ‘Iedereen weet het, communisme is gewoon een dodelijk systeem.’

Patten ontpopte zich de voorbije jaren tot een fervent criticus van het Chinese regime. Dat leverde hem in de Chinese pers een ganse reeks scheldnamen op. Volgens de Brit heeft China zijn belofte van ‘één land, twee systemen’ in Hongkong nooit ingelost. ‘Indien we de Chinese autoriteiten in Hongkong zelfs niet kunnen vertrouwen, waar dan wel? Nergens, waarschijnlijk.’ Patten maakt zich ook zorgen over de toekomst van Taiwan. Vooral na de recente machtsvertoning van Beijing in de Chinese Zee.

Uniforme houding tegenover China

Deze Britse conservatieve politicus – ook een notoir tegenstander van de brexit -pleit voor een uniforme houding tegenover China, eerder dan dat elk land tracht profijt te halen uit zijn relaties met het land. Gelukkig heeft het Chinese imago door Covid-19 een ferme deuk gekregen. De kansen die China opkomende economieën biedt zullen daar voortaan met de nodige argwaan worden bekeken.

In dat verband was de verkiezing van de Amerikaanse president Trump voor de Chinezen ‘een geschenk uit de hemel’, zegt Patten. Want terwijl China systematisch de internationale handelsakkoorden overtreedt, richt Trump zijn pijlen op zijn westerse bondgenoten in de naam van het protectionisme. Hij hoopt tenslotte dat beide grootmachten een nieuwe Koude Oorlog kunnen verhinderen. ‘Eens het virus overwonnen zal internationale samenwerking belangrijker worden dan ooit. Zolang het Chinese regime in het zadel blijft zullen we ermee moeten samenwerken. Maar wel mits onze eigen democratische waarden te blijven verdedigen.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20