Kwart Chinese arbeidsmarkt is actief in de deeleconomie

In China telt de deeleconomie inmiddels 200 miljoen werknemers. Daarmee vertegenwoordigt de sector bijna een kwart van de totale Chinese arbeidsmarkt. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau Daxue Consulting. Maar net zoals in andere landen, worstelt ook de Chinese deeleconomie met een aantal knelpunten.

“Het Chinese mobiele internet telde vorig jaar 986 miljoen gebruikers”, merkt Daxue Consulting op. “Bovendien voerden dat jaar ook 853 miljoen Chinezen mobiele betalingen uit. Met dergelijke cijfers vormt het Chinese internet dan ook een sterke voedingsbodem voor de deeleconomie.”

Uitdagingen

“Maar ondanks de bloei van deze deeleconomie, rijzen er toch belangrijke problemen”, stippen de onderzoekers aan. “Door een ongebreidelde expansie, waarvoor alles diende te wijken, wordt de sector met een hoge schuldenlast geconfronteerd.”

“Een gebrek aan winstgevendheid heeft bovendien geleid tot een grotere druk van investeerders. Tenslotte zijn er ook de plannen van veel bedrijven om hun aandelen op de beurs te laten noteren.”

“Al die factoren hebben ervoor gezorgd dat ook in de Chinese deeleconomie de vergoedingen van de werknemers laag worden gehouden. Taxidiensten eisen commissies tot 50 procent, terwijl maaltijdbezorgers systemen hanteren die het voor klanten moeilijker maken om fooien te geven.”

“Die omstandigheden hebben bij de werknemers tot een toenemende onvrede geleid, waarop de overheid de bedrijven uit de deeleconomie heeft aangemaand om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Naast hogere lonen, werd ook aandacht geëist voor de veiligheid van de werknemers.”

Daxue Consulting merkt verder op dat de markten voor e-commerce, voedselbezorging en personenvervoer door een sterke concentratie zijn gekenmerkt. In al deze sectoren hebben de grootste partijen een gezamenlijk marktaandeel van meer dan 80 procent. “Dit heeft ook de aandacht van de Chinese kartelautoriteiten getrokken”, voeren de onderzoekers aan.

Professioneel gezelschap

“Een scherpere regelgeving, demografische veranderingen en geopolitieke spanningen confronteren de Chinese deeleconomie met nieuwe uitdagingen”, betoogt Daxue Consulting. “Om te kunnen overleven zijn de ondernemingen verplicht om hun bedrijfsmodel drastisch aan te passen.”

De onderzoekers zeggen dat de Chinese deeleconomie naast de traditionele activiteiten ook een aantal opmerkelijke services aanbiedt. “Veel mensen bieden hun diensten aan als chauffeur die na feesten het gezelschap een veilige rit naar huis moet garanderen”, luidt het.

“Daarnaast zijn er ook programma’s waarbij alleenstaande vrouwen een tijdelijk mannelijk gezelschap kunnen inhuren, zodat ze naar de buitenwereld een succesvol imago hoog kunnen houden. Tenslotte vindt men in China ook professionele shoppers, die boodschappen doen voor drukbezette burgers die voor het winkelen geen tijd hebben.”

(jvdh)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20