China moet op zoek naar meer geschoolde arbeidskrachten

China verwacht dat de tekorten aan geschoolde arbeidskrachten de volgende jaren verder zullen oplopen naarmate de regering van het land zijn hightech-industrie verder ontwikkelt. Het is dan ook dringend nodig om het Chinese onderwijs te optimaliseren en betere opleidingen te garanderen.

Dat heeft Gao Gao, plaatsvervangend secretaris-generaal van de Chinese Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming, gezegd in een commentaar op de publicatie van een nieuw vijfjarenplan voor de werkgelegenheid.

Mismatch

Gao Gao erkende dat de mismatch tussen tewerkstelling en vaardigheden het grootste probleem op de arbeidsmarkt zal worden. “In China vertegenwoordigen geschoolde arbeidskrachten inmiddels bijna 30 procent van het totale personeelsbestand”, betoogde hij.

“Dat cijfer heeft de voorbije jaren weliswaar een stijging laten optekenen, maar toch blijft China op de geschoolde arbeidsmarkt nog altijd achter op andere industriële grootmachten. De Chinese economie wordt geconfronteerd met een structurele tegenstelling tussen een tekort aan geschoolde arbeidskrachten en een hoge en toenemende werkloosheid onder jongeren.”

Bedrijven in de oostelijke kustgebieden van het land maken al melding van moeilijkheden bij het werven van arbeidskrachten, terwijl het werkloosheidspercentage bij de bevolking tussen de zestien en vierentwintig jaar meer dan drie keer zo hoog is dan het nationale percentage van 5,1 procent.

De Chinese regering heeft beloofd om het vaardigheidsniveau in de economie te verhogen, vooral door middel van investeringen in het beroepsonderwijs. Het gemiddelde opleidingspakket van de werkende leeftijdscategorie wordt van 10,8 jaar naar 11,3 jaar verhoogd.

Dat is het enige verplichte doelwit dat in het nieuwe vijfjarenplan naar voor wordt geschoven. “Dit maakt duidelijk welke inspanningen het land wil doen om zijn productiesector te ondersteunen en een hogere plaats in de waardeketen te bezorgen”, wierp Gao Gao daarbij op.

Vergrijzing

“Er is vooral een groot tekort aan arbeidskrachten in de verwerkende industrie”, zei Gao Gao. “De vraag naar geschoolde werknemers neemt toe, maar tegelijkertijd wordt de maakindustrie met een duidelijke vergrijzing van zijn personeelsbestand geconfronteerd.”

China wil tegen het midden van dit decennium in de stedelijke regio’s 55 miljoen bijkomende arbeidsplaatsen invullen. De werkloosheid zou er tot 5,5 procent moeten worden teruggebracht.

De Chinese regering heeft beloofd om van werkgelegenheid een topprioriteit van zijn economisch beleid te maken. Die doelstelling is nog belangrijker geworden naarmate de autoriteiten een grotere druk uitoefenen om ongelijkheid te verminderen en een gemeenschappelijke welvaart te bereiken.

Een deel van dat streven heeft betrekking op het verbeteren van de rechten van werknemers. Dat geldt vooral voor sectoren zoals technologie, die volgens de autoriteiten vaak overdreven eisen aan zijn personeel oplegt.

Daarnaast gaf de Chinese regering te kennen toezicht te zullen houden op de werktijden die de arbeidskrachten moeten presteren. Daarin zou ook een toezicht op een rechtvaardige vakantieregeling worden voorzien. Verder werd beloofd de discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken.

“Daarbij zouden werkgevers worden aangemoedigd een flexibel beleid te voeren voor onder meer werknemers die voor baby’s zorgen en professionele training aan te bieden aan vrouwen die de werkplek hebben verlaten om te bevallen.”

Het werkgelegenheidsplan moet ervoor zorgen dat het aandeel van de lonen van werknemers in de economie kan worden opgevoerd. Die stap moet helpen om de inkomenskloof te verkleinen. Dat moet echter gepaard gaan met een verhoging van de productiviteit.

(bzg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20