Kunnen ouders schulden overnemen van de kinderen?

Als je kind andere schulden en deze niet meer kan betalen dan kun je als ouder ervoor kiezen om deze over te nemen. Vaak is het namelijk toegestaan dat je de schulden van een ander overneemt. Deze lening is dan nog niet afbetaald en ook de oorspronkelijke aansprakelijkheid tussen de lener en de kredietverstrekker zal blijven bestaan. Je kind zal dus altijd hoofdelijk aansprakelijk blijven, zelfs als je als ouder de schuld over hebt genomen. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid bij een lening of schuld is van toepassing totdat de kredietverstrekker heeft aangegeven dat deze niet meer bestaat.

Vervroegde aflossing van de lening van je kind

Wanneer de overname van de lening van je kind inhoudt dat je deze vervroegd gaat terugbetalen dan dien je er rekening mee te houden dat dit niet altijd boetevrij is toegestaan. In een heleboel gevallen kun je een lening deels boetevrij aflossen en zal over het resterende bedrag een boete betaald dienen te worden als je dat eveneens vroegtijdig wilt terugbetalen. In bepaalde gevallen behoort een betalingsregeling eveneens tot de mogelijkheden.

Overname van schulden van je kind en belastingen

De belastingdienst zal eveneens geïnteresseerd zijn als je een lening van je kind, geheel of gedeeltelijk, overneemt. De belastingdienst bekijkt of de overname van de lening als een schenking kan worden beschouwd, en er dus schenkbelasting betaald dient te worden. Met een schenking wordt bedoeld dat je je kind iets geeft waar geen tegenprestatie voor geleverd dient te worden. Over een dergelijke schenking moet doorgaans wel belasting worden betaald.

Geld lenen om de schuld van je kind over te nemen

Geld lenen om (een gedeelte van) de schulden van je kind af te betalen is niet altijd verstandig. Om te bepalen of je hier goed aan doet moet je kijken naar:

  • de rentekosten van de nieuwe lening,
  • de hoogte van je eigen inkomen.

Vaak is het afsluiten van een nieuwe lening om de schulden van je kind af te betalen niet aan te raden. Dit geldt ook voor het aanspreken van de overwaarde van je eigen woning door een extra hypotheek te nemen.

Schulden van je kind aflossen met je spaargeld

Vandaag de dag is de spaarrente niet erg hoog. Het kan in bepaalde gevallen dan ook verstandig zijn om een gedeelte van de schulden van je kind met je spaargeld af te betalen. Uiteraard is dit alleen mogelijk als je dit geld op korte termijn niet zelf nodig hebt. Indien dit wel het geval is dan zou je alsnog zelf moeten geld gaan lenen. Bovendien moet je vooraf informeren of het belastingtechnisch mogelijk om boetevrij aan je kind te schenken en of je in aanmerking komt voor vrijstellingen. De belastingdienst gaat er namelijk vanuit dat je kind een rente moet betalen over het geldbedrag dat je aflost. Bovendien zal je aflossing samen met de niet betaalde rente door de belastingdienst als een schenking aan je kind wordt beschouwd. Over dit bedrag dient mogelijk eveneens belasting betaald te worden.

Inschakelen van financiële hulpverlening

Als ouder sta je vaak machteloos als je kind financieel in de problemen zit. In een heleboel gevallen is het dan ook aan te bevelen om financiële hulpverlening in te schakelen. Je kinderen zulle, zelfs nu ze volwassen zijn, wellicht meer aannemen van een onbekende hulpverlener. Doordat je als ouder te dicht bij je kind als schuldenaar staat, kunnen er eerder onderlinge geschillen ontstaan.

Als ouder van een kind met schulden kun je vaak het best hulp bieden door op afstand toe te zien op het geheel en bijdragen aan een succesvolle schuldensanering. Het verstrekken van geld is daarentegen vaak geen oplossing omdat je kind daardoor niet leert om goed met geld om te gaan.

Bij een eenmalige kleine schuld van je volwassen kind kun je als ouder wel een keertje de helpende hand bieden. Je dient echter dan wel een terugbetalingsregeling met je kind af te spreken. Indien er geld bij een bank geleend zou worden dan zou er immers ook op geregelde tijden een terugbetaling gedaan moeten worden. Bij een grote schuld is het niet zinvol om geld te werpen in een bodemloze put. Een gedeelte van de schulden van je kind afklossen is zinloos. Beter gaat je kind op zoek naar een officiële financiële hulpverlener en laat schuldsaneringbedrijven links liggen. Deze saneringsbedrijven vragen immers vaak een vergoeding voor de werkzaamheden die zij verrichten en dat is wettelijk verboden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20