Kroatië wil uitgeweken arbeidskrachten terughalen

Kroaten die bereid zijn om uit andere lidstaten van de Europese Unie naar hun geboorteland terug te keren en daar een eigen bedrijf starten, kunnen rekenen op subsidies die tot 200.000 kuna (26.000 euro) kunnen oplopen. Dat heeft de Kroatische premier Andrej Plenković gezegd.

Met het initiatief hoopt de Kroatische regering extra werkkrachten voor haar economie aan te trekken. Het land kampt met een groot tekort aan geschoolde arbeidskrachten.

Emigratie

Zeven jaar geleden ging de arbeidsmarkt van de Europese lidstaten open voor Kroatische werknemers. Sindsdien hebben ongeveer 350.000 Kroaten, vooral jonge mensen en vaak gezinnen met kinderen, hun thuisland verlaten om elders in Europa een nieuw leven uit te bouwen.

De Kroatische bevolking telt nu nog 3,8 miljoen inwoners. Dertig jaar geleden had het land nog een bevolking van 4,5 miljoen mensen.

De nieuwe maatregel vormt een aanvulling op de pakketten die de Kroatische dienst voor werkgelegenheid heeft aangeboden aan burgers die zich bereid toonden om in een zelfstandig statuut te stappen.

Er was daarbij al een subsidie van 6.700 euro voorzien voor burgers die uit andere lidstaten van de Europese Unie terugkeerden om in hun thuisland een eigen bedrijf te starten. Ook waren er financiële tegemoetkomingen voorzien voor burgers die zich engageerden om op het Kroatische platteland een onderneming op te richten.

Premier Plenković wierp nog op dat de demografische revitalisatie van het land op economisch vlak in Kroatië de grootste uitdaging van dit moment vormt. Kroatië moet al zeventig jaar met negatieve demografische trends afrekenen en wordt geconfronteerd met een sterk vergrijzende bevolking.

Er zijn ook incentives voorzien om de migratie binnen Kroatië te sturen. “Momenteel kent het land een duidelijke migratie van het platteland naar de stedelijke gebieden”, merken economen op. “In die steden worden deze inwijkelingen echter vaak in kleinere wooneenheden gehuisvest, waardoor de huishoudens doorgaans ook minder kinderen hebben.”

“De nieuwe initiatieven kunnen een aantal uitgeweken Kroaten aanzetten om terug naar hun thuisland te keren”, merkte Plenković op. “Sommigen zullen van die opportuniteit gebruik maken, terwijl anderen zullen opteren om hun leven verder in het buitenland uit te bouwen. De overheid moet echter die opportuniteit op terugkeer creëren.”

Geschoolde arbeidskrachten

Josip Aladrović, de Kroatische minister van Arbeid, had onlangs al betoogd dat de economie van het land vooral met een tekort aan geschoolde arbeidskrachten worstelde.

Hij had eraan toegevoegd op korte termijn maatregelen te zullen nemen die de werkgelegenheid in het land zouden moeten verbeteren. Tegen begin april zou onder meer een schema voor omscholing, gefinancierd uit het nationale herstelplan, worden gelanceerd.

Ook Michael Furjan, voorzitter van de Kroatische werkgeversvereniging, noemde een gebrek aan voldoende werkgelegenheid het belangrijkste probleem van de nationale economie. Een verhoging van de tewerkstelling zou volgens hem een groot aantal structurele problemen van de Kroatische economie oplossen en het bruto binnenlandse product van het land verhogen.

“Het zal op korte termijn van cruciaal belang zijn om minstens honderdduizend bijkomende banen te creëren”, voerde hij aan. “Alle obstakels die een belemmering vormen voor de werkgelegenheid in sectoren die arbeidskrachten nodig hebben, zullen worden geëlimineerd.”

Hij wees daarbij vooral naar sectoren zoals informatica, communicatie en bouw, maar ook naar de gezondheidszorg en maatschappelijk welzijn.

(kg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20