Krachtcentrales blijven in Europese Unie grootste bron van industriële luchtvervuiling

De luchtvervuiling die in de Europese Unie door de industrie wordt geproduceerd, leidt jaarlijks tot 430 miljard euro schade. Dat houdt zowel schade aan het leefmilieu en schade aan de gezondheid van de bevolking in. De conclusie komt uit een rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA), en is gebaseerd op een analyse van meer dan 11.000 vervuilende sites die in de Europese Unie vier jaar geleden werden geregistreerd.

De onderzoekers berekenden dat de industriële luchtvervuiling de Europese samenleving dat jaar tussen de 277 miljard euro en 433 miljard euro heeft gekost. “Die schade zou tussen 2 procent en 3 procent van het bruto binnenlandse product van de Europese Unie opsouperen”, zeggen de onderzoekers.

Maatschappelijke kosten

“Die kost ligt bovendien hoger dan de totale nationale economische productie die vele individuele staten dat jaar konden melden”, wordt in het rapport aangevoerd. “Hoewel de Europese industrie aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt bij het verminderen van zijn impact op het leefmilieu en het klimaat, blijven de maatschappelijke kosten van de luchtvervuiling door de sector bijzonder hoog.”

“De luchtvervuiling is verantwoordelijk voor diverse ziektes en veroorzaakt vroegtijdige overlijdens, maar tast bovendien de kwaliteit van ecosystemen, biotopen en gewassen aan”, voeren de onderzoekers aan.

“Daarbij moet worden vastgesteld dat amper 211 locaties gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 50 procent van de schade die wordt veroorzaakt. Dit betekent dat slechts 2 procent van de sites de helft van de kosten teweegbrengen.” Deze sites bevinden zich vooral in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Spanje en Italië.

Steenkool

De onderzoekers merken verder op dat luchtvervuiling door thermische centrales – meestal door steenkool aangedreven – voor de gezondheid en het leefmilieu het grootste gevaar opleveren, gevolgd door de emissies van de zware industrie en de productie en verwerking van brandstoffen.

Daarna volgen de lichtere industrieën, de afvalverwerking, de veehouderij en de afvalwaterzuivering. Tussen de dertig meest vervuilende industriële installaties in de Europese Unie blijken zich vierentwintig thermische centrales te bevinden, waaronder vijftien locaties in Europa en zeven sites in Duitsland.

De meest vervuilende fabriek staat in Polen, maar de rest van de top vijf is ​​in Duitsland gesitueerd.

“Ondanks kleine verbeteringen vormt de luchtvervuiling voor de Europeanen nog steeds een groot gezondheidsrisico”, benadrukte het Europees Milieuagentschap eerder al. Daarbij werd erop gewezen dat de niveaus van fijnstof, ozon en stikstofoxide vaak de vastgelegde normen voor luchtkwaliteit overschrijden.

(bzg)

Meer