Kotbubbel: wat mag wel en wat mag niet?

De zogenaamde ‘kotbubbel’ blijft voor verwarring zorgen. Gisteren gaf minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) verduidelijking, maar toch blijven er heel wat vragen.

Een incident in Gent bracht de discussie rond kotbubbels deze week weer op gang. Daar kregen vier studenten die samen wonen in hetzelfde gebouw een coronaboete omdat ze in overtreding waren met de coronamaatregelen.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) gaf daarna verduidelijking. “Het Ministerieel Besluit is duidelijk. Een huishouden bestaat uit mensen die onder hetzelfde dak leven. Als studenten al sinds het begin van de lockdown samenleven, dan vormen zij een huishouden en gelden voor hen dezelfde ­regels als voor gezinnen”, zei ze gisteren.

Bubbel op kot of thuis

Daarmee valt alvast één onduidelijkheid weg. Tot nu toe werd er namelijk van uitgegaan dat je enkel een bubbel kon vormen op een adres waar je bent gedomicilieerd, iets wat bij de meeste studenten niet het geval is. Je moet er wel nog steeds permanent wonen om een bubbel te mogen vormen.

Dat wil zeggen dat studenten moeten kiezen of ze op kot een bubbel vormen of in het weekend thuis met hun gezin. Beide doen, is verboden. Als ze kiezen voor een kotbubbel mogen ze wel nog steeds – zoals iedereen – één knuffelcontact hebben. Dat kan eventueel één van de ouders zijn.

Veel vragen

Toch blijven er ook na deze verduidelijking van minister Verlinden nog veel vragen. Zo is het onduidelijk wat de regels precies zijn op grote studentenhuizen met honderden studenten.

Daardoor duikt het originele idee van een kotbubbel opnieuw op. Dat plan was twee weken geleden uitgewerkt door alle ministers van Onderwijs en zou besproken worden op het Overlegcomité. Het idee bestond erin om alle studenten een vaste bubbel te laten vormen per kot met een namenlijst. Op de persconferentie na het Overlegcomité was er van dat idee echter geen sprake.

Lees ook: Ben Weyts: “Mogelijk meer fysieke lessen in hoger onderwijs vanaf 15 maart”

Meer