‘Covid-doden worden dan EU-doden’ – Kocht de EU minder vaccins van het Duitse Pfizer om het Franse Sanofi te bevoordelen?

De EU heeft een optie om honderden miljoenen extra doses van het coronavaccin te kopen onbenut gelaten omdat de Europese Commissie wilde voorkomen dat het Franse Sanofi minder vaccins zou verkopen dan het Duitse Pfizer. Dat staat te lezen in een ontluisterend rapport van het invloedrijke Duitse weekblad Der Spiegel. Het rapport heeft opmerkelijk genoeg amper weerklank gevonden in de mainstreampers.

De beschuldiging is niet mals. Ze houdt in dat de EC bereid was mensenlevens op het spel te zetten voor het commercieel profijt van een Frans bedrijf. Volgens Der Spiegel heeft Parijs in de zaak druk uitgeoefend  op de EC. Het Franse Sanofi werkt samen met het Britse GSK aan een coronavaccin, maar die combinatie heeft maanden vertraging opgelopen. Verwacht wordt dat hun vaccin pas eind 2021 klaar zal zijn. Het Pfizervaccin wordt ondertussen in de VS en het VK al toegediend.

Frankrijk: ‘Du grand n’importe quoi’

Frankrijk heeft het bericht al met kracht ontkend. Zowel Clément Beaune, de Franse staatssecretaris voor Europese Aangelegenheden, als Agnès Pannier-Runacher, minister van van Industrie, hebben het over ‘du grand n’importe quoi’ of ‘grote onzin’. Volgens hen hebben Frankrijk, noch Duitsland ooit gevraagd om de aankoop van vaccins te reduceren om welk bedrijf dan ook te bevoordelen.

Eurocommissaris Thierry Breton was in een interview met de Franse zakenzender BFM Business minder expliciet. Volgens hem zijn er zeven laboratoria en evenveel verschillende types vaccins. Dat is de reden waarom de EU bij al deze verschillende  leveranciers bestellingen heeft geplaatst.

Vraag blijft waarom de EU pas op 28 december met vaccinatie zal beginnen. Dat terwijl het VK dat al op 8 december deed. Terwijl de VS en het VK al honderduizenden mensen hebben gevaccineerd ‘moeten Duitsers wachten op een vaccin dat in Duitsland wordt geproduceerd’, schrijft Der Spiegel. Europa schermt met ‘veiligere en betere toelationgsprocedures’. Maar in die 20 dagen zullen honderden, wellicht duizenden onnodige slachtoffers vallen.

‘Covid-doden worden EU-doden’

Der Spiegel schreef zaterdag dat de EU ‘te weinig, te laat en bij de foute producenten’ had aangekocht’. Volgens de tabloid Bild zou de eerste Duitser die gevaccineerd werd dan ook in het VK wonen. De krant voegt er aan toe dat de Duitsers nu plannen hebben om zelf bijkomende vaccins aan te kopen. Buiten de EU om. Gewoon omdat de EU over onvoldoende voorraad zal beschikken om alle Duitsers te vaccineren. Dat terwijl de EU zelf moet afwachten of de producenten ondertussen voldoende extra voorraden kunnen produceren om alle Europeanen te vaccineren. 

Ook Europakenner Wolfgang Münchau maakt een interessante observatie. ‘De combinatie van een vertraagde goedkeuring en een aankooppolitiek die bepaalde producenten zou bevoordelen is een schok die de EU moeilijk te boven zou komen. […] ‘Covid-doden worden dan EU-doden.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20