Klimaatverandering stuurt veel vissoorten naar het noorden

De klimaatverandering zal honderden soorten vis en ongewervelden dwingen door de oceaan naar het noorden te migreren. Een gedeelte van deze soorten is belangrijk voor de economie en kan de visserijsector verstoren. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Rutgers University in de Amerikaanse deelstaat New Jersey, gebaseerd op een analyse van het visbestand van de Noord-Amerikaanse continentale plateaus voor de kusten van Stille Oceaan en Atlantische Oceaan.

Onder meer roodbaars, Atlantische kabeljauw en zwarte zeebaars behoren tot de zwaarst getroffen soorten.

Afstanden

“Vissen zijn gevoelig voor de temperaturen van het water waarin ze leven,” zegt onderzoeksleider James Morley, klimaatwetenschapper aan de Rutgers University. “Indien het water te warm wordt, verschuiven de populaties vaak naar een omgeving met temperaturen die voor deze soorten meer geschikt zijn. Dit proces is al begonnen, maar loopt op de verschillende locaties met uiteenlopende snelheden.”

“Naarmate de klimaatverandering doorgaat en de oceanen opwarmen, kan echter al worden aangetoond dat steeds meer vissoorten noordwaarts zullen trekken naar gebieden waar de temperaturen voor deze populaties leefbaar zijn.”

“We hebben al kunnen vaststellen dat verschuivingen van deze leefgebieden over een afstand van enkele honderden mijl al een aanzienlijke impact kunnen hebben op de visserij,” aldus Morley. “Deze studie toont aan dat deze dislocaties in de 21ste eeuw over het hele continent aan beide kusten zullen kunnen worden vastgesteld. Hierdoor moet ook de visserijvloot vaak grotere afstanden, met hogere brandstofkosten tot gevolg, afleggen.”

Parijs

Onder meer kon volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat sommige soorten zich door de Stille Oceaan langs de kusten van de Verenigde Staten en Canada tot meer dan negenhonderd mijl noordelijk van hun huidige habitat begeven.

De opwarming van de aarde moet door een nieuwe klimaatwetgeving worden bestreden. “Indien voldoende ingrepen worden voorzien om de emissies van broeikasgassen sterk terug te schroeven – zoals in het Klimaatakkoord van Parijs wordt gevraagd – kunnen ook de verschuivingen van de visbestanden relatief beperkt worden gehouden. Indien echter hoge emissies getolereerd blijven, zal de omvang van die migraties daarentegen drie tot vier keer groter zijn.”

De Verenigde Staten hebben zich eerder dit jaar uit het klimaatakkoord teruggetrokken.

Onder meer wordt gewaarschuwd voor de Atlantische kabeljauw. In een scenario zonder ingrepen zou deze soort tegen het einde van deze eeuw 90 procent van zijn habitat in de Verenigde Staten kunnen verliezen.

Meer