Kerncentrale Fukushima bouwt ondergrondse tunnel voor afvoer gecontamineerd afvalwater

Het gecontamineerde water van de kerncentrale van Fukushima Daiichi in Japan zal door een ondergrondse tunnel van de site worden afgevoerd en in de Stille Oceaan worden geloosd. Dat heeft het bedrijf Tokyo Electric Power Company (Tepco) gemeld. De tunnel zou het vervuilde water tot ongeveer één kilometer in open zee moeten brengen. Tesco zou over anderhalf jaar willen beginnen met het lozen van de vervuilde water.

Begin volgend jaar zou het bedrijf al met de bouw van de tunnel van start willen gaan.

Argwaan

De kerncentrale van Fukushima Daiichi werd ruim tien jaar geleden door een enorme aardbeving en tsunami getroffen. Daarbij werden drie kernreactoren van de centrale vernield. Om de gesmolten kernbrandstof te koelen, werd er heel wat water in de verwoeste reactoren gepompt.

Dat vervuilde water werd, gemengd met eveneens besmet regenwater en grondwater, vervolgens in grote tanks opgeslagen. Die tanks omvatten momenteel ongeveer 1,3 miljoen ton water, dat echter al een aantal behandelingen zou hebben ondergaan om de grootste verontreiniging te verwijderen.

Er blijft bij de omwonenden echter grote argwaan. Zij wijzen naar de uitspraken van een aantal deskundigen, die hebben te kennen gegeven dat stoffen zoals tritium, een bijproduct van de kernreactie, moeilijk kunnen worden verwijderd.

Volgens een aantal marine-experts zouden in het afvalwater ook sporen van ruthenium, kobalt, strontium en plutonium zijn aangetroffen. Ook die waarschuwingen zijn aanleiding tot bezorgdheid geweest. Een aantal landen uit de regio, onder meer China en Zuid-Korea, hebben al kritisch gereageerd op het besluit van Japan om het gecontamineerde water in zee te laten lozen.

Imagoschade

Lokale vissers en boeren tonen zich eveneens verontwaardigd over de beslissing van Tepco. Door de kernramp heeft het imago van hun producten immers al een zware klap gekregen. “Het nieuws over het lozen van het radioactief water in de Stille Oceaan dreigt de consument opnieuw te zullen afschrikken”, voeren ze aan.

Tepco betoogt echter dat het water met een ondergrondse leiding met een diameter van 2,5 meter tot op een afstand van één kilometer uit de kust zal worden afgevoerd en geloosd. Op die manier zou volgens het elektriciteitsbedrijf moet kunnen worden vermeden dat het gecontamineerde water weer naar de kust zou kunnen spoelen.

Tepco voegt eraan toe vooraf lokale vissers en landbouwers te zullen consulteren over de werken die worden gepland. Het gecontamineerde water zou bovendien in de opslagtanks honderd keer met zeewater worden verdund vooraleer het door de tunnel in zee zou worden geloosd.

Tepco benadrukt verder later te zullen communiceren over de veiligheidsmaatregelen die werden genomen om het imago van de visvangst en andere activiteiten in het gebied te beschermen. “Wanneer er ondanks alle maatregelen toch imagoschade zou moeten worden vastgesteld, zal Tepco aan de getroffen populatie compensaties uitbetalen”, zeggen woordvoerders van het bedrijf.

Tenslotte merkt Tesco op inspecties van het International Atomic Energy Agency (IAEA) op de lozingen te zullen toelaten.

(NS)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20