”Kent u 150 gemotiveerde mensen? Ik werf ze onmiddellijk aan”

Dankzij de overname van de vennootschappen Galère en Galère Lux verruimt de Thomas Group & Piron haar werkterrein en verstevigt ze haar Waalse positie. Dit nieuwe geheel is goed voor 1 miljard omzet en biedt werk aan zo’n 3.000 mensen. Edouard Herinckx, algemeen directeur van Thomas & Piron, en zijn concullega bij Galère, Henri Ernst, zetten de essentials van deze integratie en de vooruitzichten voor 2022 op een rijtje.

Begin februari hebben de mededingingsautoriteiten het groene licht gegeven voor de overname van Galère en Galère Lux, die gespecialiseerd zijn in civiele bouwwerken, door de Thomas Group & Piron. Waarom is deze activiteit interessant voor de woningbouwspecialist Thomas & Piron?

E. Herinckx: Toen de Nederlandse BAM Groep besloot zich terug te plooien op bepaalde markten en zijn dochterondernemingen in België, Duitsland en Zwitserland te verkopen, hebben wij deze unieke kans niet laten schieten: Galère, van oorsprong een Belgisch familiebedrijf, heeft een DNA dat vergelijkbaar is met het onze. De teams zijn jong en zeer competent en bovenal vullen wij elkaar perfect aan. Ruime tijd vóór de integratie hadden wij samen het gevangenisdossier van Vresse-sur-Semois bestudeerd. Zo hebben we de mogelijke synergieën tussen beide bedrijven in kaart kunnen brengen. De Thomas Group & Piron is beperkt aanwezig op de markten voor civiele bouwkunde, grote infrastructuurwerken en niet-residentiële overheidsopdrachten, die tot de kernactiviteiten van Galère behoren. De bedrijven zijn ook geografisch complementair, want Galère is ruimer actief dan wij in de regio Luik, Charleroi en regio Doornik.  

H. Ernst: Door de sterk gecentraliseerde structuur van onze voormalige aandeelhouder op het gebied van vastgoedontwikkeling is deze groeipool de afgelopen jaren wat buiten beeld gebleven. Het heeft geen zin om vanuit Utrecht een vastgoedproject in Aarlen te ontwikkelen, want op dit domein moet je dicht bij de markt staan om alles goed in kaart te kunnen brengen. Dankzij Thomas & Piron zullen wij deze activiteit optimaal kunnen ontwikkelen. Ik ben ook blij dat Galère en Galère Lux hun autonomie, vestigingen en identiteit zullen behouden – met een zeer elegante rebranding van ons logo.

Kostenbesparingen zijn dus niet uw belangrijkste doelstelling?

E. Herinckx: Nee, absoluut niet. We kijken waar de meeste vaardigheden liggen bij algemene diensten, zoals IT, marketing of social media, om zo gemeenschappelijke middelen te bundelen en kennis uit te wisselen. Wij zijn verheugd de 650 medewerkers van Galère en Galère Lux te verwelkomen, die het personeelsbestand van de Groep met 25% zullen doen toenemen. Door onze krachten en competenties te bundelen, kunnen we voortaan gelijk welk project in Wallonië of Groothertogdom Luxemburg aannemen.

Wat zijn uw vooruitzichten voor 2022, rekening houdend met de huidige moeilijkheden die met name verband houden met de materiaalkosten en het gebrek aan arbeidskrachten?

H. Ernst: Bij Galère zijn we sterk afhankelijk van overheidsopdrachten, getroffen door de Covid-19-pandemie. Niettemin zijn we erin geslaagd enkele mooie contracten binnen te halen die ons een goed gevuld orderboekje in 2022 en daarna garanderen. Van de lopende projecten in België en het Groothertogdom Luxemburg kan ik het nieuwe ziekenhuis in Doornik (CHwapi 2) vermelden, het cultureel centrum Pôle des Savoirs in Luik, de ruwbouw van het Jean Monnet 2-gebouw voor de Europese Commissie in Luxemburg-Kirchberg, de renovatie van het viaduct van Huccorgne op de E42/A15 en de eerste fase van lijn 3 van de Brusselse metro, onder het Noordstation.

E. Herinckx: Hoewel onze inkoopafdelingen alles in het werk stellen om op zoveel mogelijk zaken te anticiperen, ondervinden wij de stijgende prijzen van bepaalde materialen aan den lijve, alsmede van het tekort aan bepaalde uitrustingsgoederen, zoals keukens en huishoudelijke apparaten. Wij zullen nog enkele maanden serieus mogen werken om de grillige prijsstijgingen te kunnen dragen die een paar dominante leveranciers op de markt opleggen. Ik maak me echter meer zorgen over knelpunten in de bevoorrading dan over de zuiver financiële gevolgen van de huidige verstoring van de internationale handel, want wij willen onze klanten zo goed mogelijk blijven bedienen. Gelukkig hebben we het gevoel dat de wereldmarkt opnieuw in balans is, en ik verwacht dat de situatie zich vóór de zomer positief zal ontwikkelen. 

En hoe zit het met het huidige tekort aan arbeidskrachten?

E. Herinckx: Een van de sterke punten van zowel Thomas & Piron als Galère is dat zij een hoger percentage eigen werknemers en werven hebben dan de concurrentie. We zijn er allebei van overtuigd dat deze strategie garant staat voor kwaliteitswerk dat wordt uitgevoerd in optimale veiligheidsomstandigheden, voor de grootste tevredenheid van onze cliënten. Dit voeg ik er graag nog aan toe: als u 150 gemotiveerde mensen heeft, dan werf ik ze onmiddellijk aan, ook al moeten ze worden opgeleid tot arbeider, metselaar, dakwerker. Het tekort aan arbeidskrachten is onze grootste uitdaging. Laten we er geen doekjes om winden: in het verleden hebben we waarschijnlijk niet goed gecommuniceerd over de sterke punten van onze sector; sommigen hebben ook onderaanneming gebruikt en soms misbruikt. Vandaag is het belangrijk en zelfs van vitaal belang om bewustmakingscampagnes op te zetten zodat jongeren onze mooie ambachten herontdekken.

De ecologische voetafdruk is ook belangrijk in de bouwsector. Hoe gaat u hiermee om? 

E. Herinckx: Het spreekt voor zich dat het energieverbruik doen afnemen, centraal staat in elk nieuwbouwproject, maar we moeten dogmatisme vermijden. Een voorbeeld: in een flatgebouw heeft de grootste energiekost niet langer betrekking op verwarming – dankzij de huidige technieken zoals condensatieketels, dubbele doorstroming – maar op de productie van sanitair warm water. Dat is een uitdaging waarover we vandaag al moeten nadenken. Onderliggend is er nog een issue: waterbeheer staat onder druk.

H. Ernst: We kunnen het gedrag van de eindgebruiker niet beïnvloeden, maar wel op technisch of technologisch niveau ons steentje bijdragen. Wat het milieu betreft, zijn wij gecertificeerd volgens ISO 14001 en ISO 50001 voor energiebeheer. Door innovatie streven wij er voortdurend naar ons vak te verbeteren om de veiligheid op de bouwplaats, de kwaliteit van het opgeleverde werk en het welzijn van onze werknemers te verbeteren. Wij maken al vele jaren gebruik van digitale BIM-tools (nvdr: Building Information Modelling wil de informatie over een gebouw of een civieltechnische structuur digitaliseren vanaf het ontwerp tot de afbraak ervan) en wij zijn een van de weinige Belgische bouwondernemingen die gecertificeerd zijn volgens ISO 19650, de internationale norm voor deze aanpak. Bovendien konden we als eerste aanwezig zijn in Waalse dossiers rond circulaire economie, en is Galère zelfs het enige bouwbedrijf dat werd genomineerd in twee categorieën van het project Go-Circular Wallonia. Het Waals Gewest heeft op dit gebied nog wat achterstand in te halen, maar de dynamiek is er en wij willen er deel van uitmaken.

E. Herinckx: Dit is des te belangrijker omdat beton/cement en staal goed zijn voor ongeveer 85% van de koolstofvoetafdruk van bouwbedrijven en vervangingsmaterialen nog niet zijn uitgevonden! 

Wat duurzaamheid betreft, worden de vrijstaande woningen, waarop Thomas & Piron zijn reputatie heeft gebouwd, steeds controversiëler. Wat zijn vandaag de belangrijkste ontwikkelingen op de residentiële markt?

E. Herinckx: Wij kunnen een ‘betonstop’ afkondigen, maar de Corona-crisis en de opeenvolgende lockdowns hebben geleid tot een explosie in vraag naar vrijstaande woningen. In Wallonië heeft de schaarste aan beschikbare grond, die tot een prijsstijging leidt, tot gevolg dat een groeiend deel van de bevolking niet langer in staat is zijn droom van een vrijstaande woning te verwezenlijken. Maar daarnaast is de markt voortdurend in beweging en heeft de pandemie nieuwe behoeften doen ontstaan: grotere terrassen, kantoorruimtes, grotere kinderkamers, betere geluidsisolatie in appartementsgebouwen… Ons ontwerpteam volgt de markt op de voet om deze nieuwe trends te spotten en er zelfs op te anticiperen.

Maakt u zich zorgen over de aangekondigde rentestijgingen?

E. Herinckx: Het zou ons parten kunnen spelen, maar ik ben niet echt bezorgd. Voor een hypotheek met vaste rente van 25 jaar en rekening houdend met de loonindexering die gekoppeld is aan de huidige inflatie, zal een stijging van de rente tot 2 of 2,5% naar mijn mening geen nadelig effect hebben op de vraag. 

Meer