Jonge Amerikaanse vrouwen zullen tussentijdse verkiezingen beslissen

In de Verenigde Staten steunt slechts 35 procent van de vrouwelijke bevolking het beleid van president Donald Trump, die daarentegen bij 49 procent van de mannelijke populatie goedkeuring vindt. Dat blijkt uit een recent onderzoek van het bureau Gallup. De genderkloof bij het Amerikaanse kiespubliek heeft daarmee de grootste afmeting verkregen sinds Donald Trump als Amerikaans president werd geïnstalleerd.

De groeiende ontevredenheid bij de Amerikaanse vrouwelijke bevolking kan volgens waarnemers een groot effect hebben op de tussentijdse verkiezingen in november dit jaar, vooral wanneer jonge vrouwen zich aangesproken zouden voelen hun stem uit te brengen.

Amerikaanse vrouwen

“Bij de Amerikaanse vrouwelijke kiezers hebben de democraten altijd op een grotere steun kunnen rekenen dan de republikeinen,” aldus het magazine The Economist. “Donald Trump kreeg bij de presidentsverkiezingen twee jaar geleden 52 procent van de mannelijke stemmen, maar bij de vrouwelijke bevolking viel dat cijfers daarentegen terug tot 41 procent.”

“Barack Obama won anderzijds zes jaar geleden de verkiezingen met 55 procent van de vrouwelijke stemmen, maar genoot bij de mannelijke populatie slechts 45 procent steun.”

Uit een onderzoek van het Pew Research Institute bleek dat eind vorig jaar 39 procent van de Amerikaanse vrouwen zich democraat noemt. Bij mannen valt dat cijfer terug tot 26 procent.

Evaluatie

De tussentijdse verkiezingen dit najaar worden door velen minstens gedeeltelijk gezien als een evaluatie van het beleid van Donald Trump.

Sinds Trump als president werd geïnstalleerd, is hij in toenemende mate met kritiek van de vrouwelijke bevolking geconfronteerd. “Enquêtes hebben uitgewezen dat 50 procent van de vrouwen van mening zijn dat zij het zwaarst onder het beleid van president hebben geleden,” benadrukt The Economist.

“Slechts 7 procent vindt daarentegen dat vrouwen van de beslissing van Trump het meeste baat hebben gehad. De genderkloof in de steun voor de president is bij Donald Trump dan ook bijna dubbel zo groot als bij zijn voorgangers Barack Obama, George W. Bush en Bill Clinton.”

Afzettingsprocedure

Een enquête toont bovendien dat 46 procent van de Amerikaanse vrouwen zouden willen dat de democraten een afzettingsprocedure tegen Trump beginnen indien de partij dit najaar de controle over het Amerikaanse Congres zou kunnen overnemen. Bij de Amerikaanse mannen is slechts 29 procent voorstander van een dergelijke procedure.

Daarbij bleek ook dat 51 procent van de vrouwen benadrukt zich dit jaar extra gemotiveerd te voelen om te gaan stemmen. Slechts 46 procent van de mannen maakt gewag van een grotere motivatie. Vooral vrouwen met sympathie voor de democratische partij zeggen een stem te zullen uitbrengen.

Vrouwelijke kandidaten bij Democraten

The Economist wijst erop dat protestacties uit vrouwelijke initiatieven de voorbije twee jaar miljoenen mensen hebben kunnen mobiliseren. Bovendien moet worden vastgesteld dat de democratische partij voor de verkiezingen een opmerkelijk groot aantal vrouwen als kandidaat naar voor heeft kunnen schuiven. Bij de republikeinen is de interesse van vrouwen voor een politiek mandaat veel beperkter.

Dat kan volgens het magazine belangrijke gevolgen hebben, want een op drie Amerikaanse vrouwen tussen achttien en vierendertig jaar heeft te kennen gegeven op een vrouwelijke kandidaat te willen stemmen. Dat cijfer ligt gevoelig hoger dan in het verleden.

Jongeren

Er wordt aan toegevoegd dat die categorie bovendien een sterke afkeer van Trump laat blijken. Bij de vrouwen tussen achttien en vierendertig jaar blijkt slechts 5 procent een uitgesproken positieve visie op Donald Trump te hebben. Daarentegen laat 56 procent een duidelijke afkeuring tegenover de president blijken.

Er is dan ook een ernstige kans dat Trump tijdens de tussentijdse verkiezingen van de Amerikaanse vrouwelijke kiezer een zware rekening krijgt gepresenteerd. “Wel bleek in het verleden dat jongere kiezers minder snel geneigd zijn daadwerkelijk hun stem uit te brengen dan de oudere bevolking, die twee jaar geleden Trump heeft verkozen en zijn visie niet heeft veranderd,” zegt The Economist;

“Bij de tussentijdse verkiezingen vier jaar geleden bracht in de leeftijdsgroep tussen achttien en negenentwintig jaar slechts 16 procent van de bevolking zijn stem uit, tegenover 55 procent bij de zestigplussers,” merkt het magazine op.

“Republikeinse kandidaten zullen dan ook wellicht moeten hopen dat bij de jongere kiezers ook dit keer de apathie groter zal zijn dan de antipathie.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20