Joe Biden wil in beslag genomen jachten van Russische oligarchen verkopen voor militaire en humanitaire steun aan Oekraïne

Het Witte Huis heeft donderdag een nieuw plan onthuld om in beslag genomen bezittingen van Russische oligarchen te verkopen om Oekraïne te financieren. De eerste op de lijst zou een jacht van 90 miljoen dollar kunnen zijn.

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne hebben de VS al voor miljoenen dollars aan tegoeden in beslag genomen van rijke Russen die nauwe banden hebben met Vladimir Poetin. Aanvankelijk was het de bedoeling politieke druk uit te oefenen op de Russische autocraat om zijn troepen terug te trekken uit het land dat hij eind februari heeft binnengevallen. Het is duidelijk dat dit niet werkte.

Nu heeft het Witte Huis een nieuw idee in gedachten: al deze in beslag genomen activa gebruiken om Oekraïne te financieren, zowel militair als humanitair. Op donderdag onthulde het volgens Axios een voorstel voor een wetgevingspakket van deze strekking.

Op het menu: stroomlijning van de procedure voor inbeslagneming van de vermogens van oligarchen. Zo dienen bepaalde mazen in het net van de strafmaatregelen te worden gesloten, meent de Amerikaanse regering. De VS zouden achter meer vermogens willen aan gaan.

Ook zou het dus over bepalingen gaan om de opbrengsten van de confiscatie van deze tegoeden aan Oekraïne over te dragen. Een plan “zonder precedent”, volgens Shane Riedel, hoofd van het platform voor de kwantificering van financiële misdrijven Elucidate. In Business Insider herinnert hij eraan dat ongeveer 2 miljard dollar die aan Iran toebehoort, al ongeveer 35 jaar op rekeningen bevroren blijft wegens een gebrek aan een wettelijk kader.

Het voorstel zal nu aan het Congres worden voorgelegd, alvorens het in het Huis van Afgevaardigden terechtkomt.

Tango

Zoals Business Insider opmerkt, hebben de VS tot dusver slechts één jacht in beslag genomen dat eigendom was van een Russische oligarch. Dat jacht heette ‘Tango’, en was eigendom van Viktor Vekselberg. Deze Russische miljardair, oprichter van het conglomeraat Renova Group, werd in maart door de Verenigde Staten op de vingers getikt omdat hij volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën een netwerk onderhield dat dicht bij het Kremlin stond.

Het jacht in kwestie werd begin april op Mallorca in beslag genomen door Spaanse rechtshandhavingsambtenaren op verzoek van de VS. Grootte: 77 meter. Geschatte prijs: 90 miljoen dollar. Voorlopig weigert het Amerikaanse ministerie van Justitie commentaar te geven op de mogelijkheid van verkoop. Het zal echter waarschijnlijk een van de eerste Russische activa zijn die worden geliquideerd om het gewapende conflict van Oekraïne met Rusland te financieren.

Bovendien zou het door het Witte Huis aangekondigde plan “de Verenigde Staten beter in staat stellen met internationale partners samen te werken om vermogensbestanddelen in verband met buitenlandse corruptie terug te vorderen”. Vertaling: jachten die in beslag zijn genomen door bondgenoten van de VS (voornamelijk Europese landen) zouden ook kunnen worden gebruikt om geld te geven aan Oekraïne.

Natuurlijk is dit op dit moment slechts een mogelijkheid. In totaal, zo meldt Axios, zijn meer dan een dozijn jachten van Russische miljardairs, met een waarde van ongeveer 2,5 miljard dollar, wereldwijd in beslag genomen sinds het begin van de oorlog in Oekraïne.

(am/lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20