Japanse autobouwers breken met tradities nationale arbeidsmarkt

Toyota Motor, de grootste autofabrikant van Japan, koestert plannen om de rekrutering van ervaren en gespecialiseerde arbeidskrachten gevoelig op te drijven. Die beslissing symboliseert een bredere verschuiving binnen de Japanse bedrijfswereld. Steeds meer ondernemingen stappen immers af van de traditie om hun personeel op jonge leeftijd, bij het verlaten van de universiteit, aan te werven. Dat zegt Ko Fujioka, redacteur van de Japanse zakenkrant Nikkei.

‘Tot nu toe vertegenwoordigden ervaren arbeidskrachten, die eerder al een aanzienlijke carrière bij een andere onderneming hadden opgebouwd, bij Toyota ongeveer 10 procent van de jaarlijkse aanwervingen,’ betoogt Fujioka. ‘Het bedrijf wil dat aandeel echter tot 30 procent opdrijven. Op termijn zou er zelfs sprake zijn van 50 procent.’

Deskundigheid

“Door de breuk met het conventionele wervingsbeleid, hoopt Toyota meer deskundigheid op het gebied van technologie en informatica te kunnen aantrekken. Die vaardigheden moeten de concurrentiekracht van de onderneming versterken in vakgebieden zoals kunstmatige intelligentie en beeldherkenning. Deze kennis is cruciaal voor de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s.’

‘Tegelijkertijd moeten de bedrijven afrekenen met een krimpende Japanse beroepsbevolking,’ benadrukt Fujioka. ‘Daardoor vinden de Japanse bedrijven het moeilijker om voldoende personeel aan te trekken. Vele ondernemingen zijn daarom al overgestapt op de rekrutering van grotere aantallen vrouwen en senioren.’

‘De hevige concurrentie met buitenlandse bedrijven voor het schaars beschikbare talent is een bijkomende reden om het wervingsbeleid aan te passen. Dat betekent echter een fundamentele breuk met de gevestigde tradities van de Japanse arbeidsmarkt, waar bij de rekrutering vooral uitgekeken wordt naar nieuwe afgestudeerden, terwijl het loonsysteem op anciënniteit is gebaseerd.’

Verdrievoudiging

Een enquête van de zakenkrant in april leerde dat de grote Japanse bedrijven dit jaar 66.763 ervaren arbeidskrachten in dienst wilden nemen. Deze groep vertegenwoordigde 28,3 procent van alle geplande aanwervingen. Dat betekende een stijging met 7,5 procentpunt tegenover vorig jaar.

De voorbije tien jaar heeft het aandeel van ervaren arbeidskrachten in het Japanse wervingsbeleid een verdrievoudiging gekend. ‘Vooral autobouwers willen alle voordelen aangrijpen om de nodige vakkennis te vergaren die hen moet helpen de volgende generatie auto’s te ontwikkelen,’ zegt Fujioka.

Toyota is in de speurtocht naar ervaren talent echter niet de enige. Ook Honda, Nissan en Subaru erkennen bij hun rekrutering een gelijkaardige politiek te voeren.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20