Japans demografie is de grootste vijand van zijn economie

Japan moet maatregelen nemen om de economische groei te bevorderen. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is het land onvoldoende voorbereid op de intense vergrijzing.

De bevolking van Japan is aan het verouderen en aan het verkleinen, met als gevolg een tekort aan arbeidskrachten. ‘Die situatie zal in de komende jaren enkel maar verergeren’, denkt Kristalina Georgieva, de topvrouw van het IMF.

Een IMF-analyse concludeert dat het bruto binnenlands product (bbp) met 25 procent zal dalen in de komende 40 jaar, als er niets verandert aan het huidige beleid.

Tijdens een bezoek aan het land drong Georgieva erop aan dat Japan snel moet handelen om dat rampscenario te vermijden. Hoewel Japans economische strategie volgens haar ‘getuigt van degelijkheid’, is een zekere flexibiliteit vereist.

‘Abonomie’

De voorbije zeven jaar heeft de zogenaamde ‘Abonomie’, het economisch beleid van premier Shinzo Abe, duidelijke successen geboekt, volgens Georgieva.

‘De economische groei doet het al drie jaar beter dan verwacht’, zei ze in haar speech. ‘In vergelijking met andere grote economieën had Japan ook een sterke groei per capita, en de inkomensongelijkheid bleef binnen de perken. Het risico op deflatie is afgewend, het begrotingstekort is teruggedrongen, de werkloosheid is laag en veel vrouwen hebben de weg naar de arbeidsmarkt gevonden.’

Maar, ging ze verder: ‘Er is duidelijk nog ruimte om de vooruitzichten op lange termijn te verbeteren.’ Volgens haar moet de Japanse overheid dringend actie ondernemen om de economische effecten van de demografische evolutie te verzachten.

Structurele hervormingen op de arbeidsmarkt zijn volgens de IMF-baas ‘een topprioriteit’. De productiviteit moet opgedreven worden en de lonen moeten naar omhoog.

Ze voegde eraan toe dat vrouwen op de arbeidsmarkt verder moeten opgeleid en begeleid worden om de vooruitging die gemaakt werd onder Shinzo Abe te handhaven.

Indien Japan de aanbevelingen van het IMF volgt, waar bijvoorbeeld ook privatisering van bepaalde overheidsdiensten bij hoort, kan het land de demografische veranderingen aan. Volgens de analyse van het IMF zou het bbp in dat geval zelfs met 15 procent kunnen stijgen de komende vier decennia.

Meer