Japan schermt meer dan 500 bedrijven af tegen ongewenste buitenlandse invloed

Japan stelt voortaan strengere eisen aan buitenlandse investeringen in de nationale economie. De Japanse regering wil immers beletten dat een aantal strategische activiteiten in buitenlandse handen zouden kunnen vallen. Dat heeft het persbureau Reuters gemeld.

Het Japanse ministerie van financiën, dat gewag maakt van de nationale veiligheid, heeft een lijst met beschermde bedrijven gepubliceerd. Daarin zijn ook grote concerns zoals Toyota Motor en Sony terug te vinden.

Drempel

‘De lijst omvat bedrijven uit een tiental sectoren die van cruciaal belang voor de nationale veiligheid worden geacht,’ aldus Taro Aso, Japans minister van financiën. De maatregel heeft betrekking op onder meer de oliesector, spoorwegindustrie, wapenproductie, ruimtevaart, vliegtuigindustrie, telecommunicatie en cyberbeveiliging.

Buitenlandse investeerders die een belang van minstens 1 procent willen nemen in bedrijven uit deze sectoren, zullen nu vooraf aan een doorlichting worden onderworpen. Tot nu toe hanteerde Japan voor dergelijke investeringen een drempel van 10 procent.

‘De nationale veiligheid eist dat strategische technologieën en patenten worden beschermd,’ benadrukt minister Aso.

Volgens sommige analisten weerspiegelt de nieuwe maatregel vooral de Japanse vrees voor een toenemende invloed die China in een aantal gevoelige industrieën, zoals defensie, zou nastreven. Daardoor zou het risico rijzen dat vertrouwelijke informatie weglekt en cruciale technologie in buitenlandse handen terecht zou kunnen komen.

Anderen beweren echter dat de nieuwe maatregel buitenlandse investeerders op de Japanse aandelenmarkt zou ontmoedigen. De ingreep zou bovendien strijdig zijn met de inspanningen van de overheid om investeringen aan te trekken. De instroom van buitenlandse middelen zou de Japanse economie nieuw leven moeten inblazen.

Uitzonderingen

Minister Aso benadrukt echter dat er maatregelen zijn genomen om deze bekommernissen weg te nemen. Hij wijst er onder meer op dat de investeringsplannen van een aantal specifieke buitenlandse financiële instellingen van een voorafgaande screening worden vrijgesteld. Dat geldt ook voor een selectie gecertificeerde staatsinvesteringsfondsen en andere beleggers die aan bepaalde criteria voldoen.

‘Buitenlandse investeerders hebben een grote invloed op de Japanse aandelenkoersen,’ zegt Reuters nog. ‘Ongeveer 30 procent van de totale Japanse beursportefeuille heeft een buitenlandse eigenaar. Buitenlandse partijen vertegenwoordigen bovendien 60 procent van de totale handelsactiviteit.’

De Japanse beurs heeft een totale waarde van ongeveer 575.000 miljard yen (4.950 miljard euro).

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20