Italië tuimelt in het anti-vaccinatiekamp

De Italiaanse regering heeft de verplichte vaccinatie voor schoolkinderen voor minstens één jaar opgeschort. Daarmee komt de Italiaanse overheid terug op een maatregel die door de vorige regering onder leiding van de Partito Democratico was geïntroduceerd als reactie op een uitbraak van mazelen, waarbij meer dan vijfduizend besmettingen werden geregistreerd.

De huidige regeringscoalitie van de populistische Movimento Cinque Stelle (M5S) en de extreem-rechtse Lega Nord verzet zich tegen de verplichte vaccinaties, die volgens de Italiaanse vice-premier Matteo Salvini gevaarlijk en zelfs schadelijk zouden zijn.

Ghana

De Partito Democratico had Italiaanse ouders opgelegd om hun kinderen tien vaccinaties – onder meer tegen mazelen, polio en tetanus – te laten toedienen. Volgens de huidige Italiaanse coalitie dreigde die maatregel echter een aantal kinderen van het onderwijs uit te sluiten. Bovendien werd opgemerkt dat de ouders de verantwoordelijkheid over de vaccinatie van hun kinderen moeten opnemen.

Diverse Italiaanse artsen en wetenschappers hebben echter hun bezorgdheid over het amendement naar voor gebracht. Gevreesd wordt dat het land op het gebied van volksgezondheid een belangrijke stap achteruit dreigt te zetten.

De wetenschappers merken op dat Italië op het gebied van vaccinaties lange tijd een grote achterstand toonde tegenover andere ontwikkelde naties. Er werd aan toegevoegd dat Italië hierbij zelfs achterbleef tegenover landen zoals Ghana.

“De jongste jaren kon echter een verbetering worden opgetekend”, zeggen de artsen. “Die vooruitgang dreigt echter door de beslissing van de huidige Italiaanse regering ongedaan te worden gemaakt.”

“Een hogere vaccinatiegraad zorgt er immers voor dat besmettelijke ziektes minder kans krijgen om zich onder de bevolking te verspreiden. In Italië is slechts 83 procent van de bevolking tegen mazelen beschermd, terwijl artsen streven naar een niveau van 95 procent.”

Autisme

“Campagnes met verkeerde informatie, gekoppeld aan een bevolking die geen massale epidemieën heeft meegemaakt, zouden het gebrek aan populariteit van de vaccinaties kunnen verklaren”, aldus waarnemers. “Wetenschappers benadrukken echter dat er geen enkel rationeel of medisch argument tegen de vaccinaties van kinderen kan worden aangebracht.”

“Roberto Burioni, professor virologie en microbiologie, benadrukt daarentegen dat de wetgeving op de vaccinaties nog verder zou moeten worden versterkt. Kinderen die niet zijn gevaccineerd, dreigen nu onder meer leeftijdsgenoten op school in gevaar te brengen. Ze vormen ook een risico voor kinderen die nog te klein zijn voor vaccinaties.”

Italië is op het gebied van vaccinaties één van de meest sceptische landen van Europa geworden. Het land bleek immers bijzonder gevoelig voor de stellingen van de beruchte arts Andrew Wakefield, die aan het einde van de vorige eeuw beweerde dat een combinatievaccin tegen mazelen, bof en rubella bij kinderen moest worden gelinkt aan een grotere kans op autisme.

De bevindingen van Wakefield werden weliswaar weerlegd en hij werd zelfs uit het Britse medische register geschrapt, maar de vermoedens over een mogelijke band met autisme zijn blijven hangen. Een rechtbank in Rimini bevestigde zes jaar geleden zelfs dat autisme bij een kind door het combinatievaccin werd veroorzaakt. De uitspraak werd echter drie jaar later in beroep vernietigd.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20