Wereldbank: epidemieën bestrijden met obligaties

De Wereldbank heeft met zijn Pandemic Emergency Financing Facility (PEF) een nieuwe rampenobligatie op de markt gebracht.

De Wereldbank heeft met zijn Pandemic Emergency Financing Facility (PEF) een nieuwe rampenobligatie op de markt gebracht.

Het initiatief moet de mogelijkheid bieden om de noodzakelijke financiële middelen samen te brengen voor de opvang en bestrijding van epidemieën, waarvan in de toekomst een hogere frequentie wordt verwacht.Eerder al lanceerde de Wereldbank een aantal rampenobligaties tegen natuurcatastrofes zoals overstromingen of aardbevingen.De rampenobligaties leveren aan beleggers weliswaar een hogere rente op, maar wanneer een probleemsituatie moet worden aangepakt, dreigen de investeerders hun inleg gedeeltelijk of geheel kwijt te raken.“Toen het ebola-virus drie jaar geleden West-Afrika trof, duurde het verscheidene maanden vooraleer genoeg financiële middelen waren verzameld om de ziekte te bestrijden,” aldus Tim Evans, directeur gezondheidsbeleid bij de Wereldbank.“Daardoor konden onvoldoende levens worden gered en werd bovendien het bruto binnenlands product van Guinea, Liberia en Sierra Leone met 2,8 miljard dollar uitgehold.”

Mobiliteit

De voorbije dertig jaar zijn epidemieën in frequentie en diversiteit gevoelig toegenomen, gelinkt aan de toegenomen mobiliteit van mensen, producten en voedsel. Volgens de Wereldbank moet worden verwacht dat die trend zich ook de volgende tien tot vijftien jaar nog versneld zal doorzetten.Met de Pandemic Emergency Financing Facility werd tot nu toe 425 miljoen dollar opgehaald. De obligaties hebben betrekking op zes besmettingen die een belangrijke epidemie zouden kunnen veroorzaken, waaronder diverse griepsoorten, coronavirussen zoals Sars en Mers of filovirussen zoals ebola.De obligatie heeft betrekking op bijna tachtig arme landen. Daarnaast is ook een afzonderlijk fonds voorzien voor onbekende ziektes. In dat fonds heeft Duitsland al een eerste bedrag van 59 miljoen dollar geïnjecteerd.Gematigde tot sterke pandemieën veroorzaken jaarlijks een kost van gemiddeld 570 miljard dollar. Dat vertegenwoordigt 0,7 procent van het wereldwijde bruto binnenlandse product.Een grote ramp zoals de Spaanse griep honderd jaar geleden zou zelfs 5 procent van het wereldwijde bruto binnenlandse product kunnen vernietigen. (mah)