Italië telt steeds minder inwoners, die bovendien alsmaar ouder worden

Eind vorig jaar telde Italië ruim 59,64 miljoen inwoners. Ten opzichte van het jaar voordien toonde de Italiaanse bevolking daarmee een inkrimping met 0,3 procent. Dat blijkt uit een studie van Istat, het Italiaanse bureau voor de statistiek. De resultaten tonen dat de Italiaanse bevolking sinds de jongste volkstelling, die negen jaar geleden werd georganiseerd, met amper 207.000 mensen is aangegroeid.

Istat merkt daarbij op dat die toename uitsluitend aan de buitenlandse component van de bevolking – de immigratie – moet worden toegeschreven.

Migranten

‘De Italiaanse bevolking wordt met een inkrimping geconfronteerd,’ zegt Istat. ‘Het voorbije jaar is de populatie met 175.000 inwoners afgenomen. Zonder migratie zou deze daling echter nog sneller verlopen.’

‘Sinds de laatste volkstelling negen jaar geleden is het aantal Italiaanse staatsburgers met bijna 800.000 personen gedaald. Dat vertegenwoordigt een inkrimping met 1,5 procent, terwijl tijdens die periode nochtans meer dan één miljoen buitenlanders het Italiaanse staatsburgerschap hebben verworven.’

Italië telde eind vorig jaar bijna 5,04 miljoen buitenlandse ingezetenen. Vergeleken met het jaar voordien was die bevolkingsgroep met 43.480 mensen gegroeid. De voorbije negen jaar is de buitenlandse populatie van het land met één miljoen mensen toegenomen. Dat betekende een groei met 25 procent.

‘De cijfers bevestigen tevens de verdere vergrijzing van de Italiaanse bevolking,’ merkt Istat nog op. ‘De gemiddelde Italiaan heeft nu een leeftijd van 45 jaar. Dat vertegenwoordigt een stijging met twee jaar sinds de jongste volkstelling. De zuidelijke regio’s, waaronder de eilanden Sicilië en Sardinië, hebben de jongste bevolking. Maar deze gebieden laten ook met de grootste inkrimping van hun bevolking optekenen.’

Istat voegt eraan toe dat ook hier de migranten tegen de nationale Italiaanse trend ingaan. De groep vreemdelingen die in Italië woont, heeft een gemiddelde leeftijd van 34,7 jaar. Bij Italiaanse staatsburgers loopt dat op tot een gemiddelde van 46,2 jaar.

Geboortes

Indien de huidige trend zich ook op lange termijn blijft doorzetten, zal de Italiaanse bevolking volgens ramingen van Istat de volgende vijftig jaar nog met zeven miljoen mensen verder inkrimpen.

Deze cijfers zijn wel gebaseerd op gegevens van vorig jaar, zodat er bij de inschattingen geen rekening werd gehouden met de impact van de coronacrisis. Istat zegt echter te verwachten dat de pandemie het Italiaanse geboortecijfer, dat al tot een historisch dieptepunt is teruggezakt, nog verder zal verlagen.

Het land registreerde vorig jaar 420.000 geboorten. Dat was het laagste aantal in anderhalve eeuw. Istat zegt te verwachten dat dit jaar 408.000 pasgeborenen zal tellen. Volgend jaar zullen er naar verwachting 393.000 Italiaanse baby’s het levenslicht zien.

De daling van het aantal geboortes moet volgens Istat daarbij gelinkt worden aan de economische problemen van het land, die door de uitbraak van de coronacrisis nog worden verergerd.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20